O nama

Ideja za osnivanjem Poliklinike rodila se spontano, sa jedne strane kao potreba da se na zahtev  naših pacijenata pruži što više zdravstvenih usluga na jednom mestu i sa druge strane kao želja da se na drugačiji način, sa poverenjem i iskustvom približimo našim pacijentima i pomognemo im onda kada im je lekarska pomoć potrebna.

Često, sa pravom nezadovoljni zdravstvenom uslugom koju su dobili u ustanovama državnog zdravstva, pacijenti uvek znaju da definišu problem, da kažu šta im najviše smeta, a spisak je poduži…dugo čekanje u redu za lekarski pregled, brz i često površan pregled bez mnogo zadržavanja na iznetim problemima, po nekad ne odgovarajuća terapija, formalne kontrole… Poseban problem nastaje kada lekar proceni da pacijenta treba da pošalje na specijalistički pregled u drugu ustanovu. Lekarski uputi, zakazivanje pregleda, po nekad sa rokom čekanja i više nedelja ili čak meseci..

Imajući u vidu realno stanje stvari danas u Zdravstvu, nije nam bio veliki  problem da postavimo prioritete kada je u pitanju zdravstveni problem našeg pacijenta ili bilo koga ko nam se obrati za pomoć. Želja nam je bila da istrajemo u naporu da pacijentu povratimo poverenje u lekara koje je u dobroj meri poljuljano (čast onima na koje se ova priča ne odnosi), da u prvom kontaktu, često tokom telefonskog razgovora, a i kasnije, pokažemo strpljenje i da razumemo problem koji nam iznosi, da na prikladan način pokušamo da njegovu napetost i zabrinutost smanjimo, da na pristupačan način objasnimo nakon sagledavanja problema i dijagnostike o čemu je reč, kako se bolest leči, koliko dugo će to trajati i kakva je prognoza bolesti ili, što je najveća radost za lekara, saopštiti pacijentu da je njegova zabrinutost bila izlišna i da je u osnovi zdrav.

***

Uvek u želji da napravimo još jedan korak bliže pacijentu, u našoj Poliklinici je već duže vreme praksa da se konsultacije sa željenim doktorom obavljaju preko telefona. Bilo da su u pitanju “stari” pacijenti koji imaju želju da provere terapiju sa doktorom ili da mu iznesu nove detalje oko svoje bolesti bilo potencijalni pacijenti koje zanima kome da se obrate za svoj zdravstveni problem. Primetili smo da je ovaj način komunikacije jako lepo prihvaćen kod naših pacijenata i da ga rado koriste.  Mislimo da ovakva komunikacija dodatno učvršćuje naše poverenje kod pacijenata i daje im slobodu da nam se nesmetano  obrate.

 

POLIKLINIKA MEDICOR osnovana je kao Specijalistička radiološka ordinacija u februaru 1994 god.

U decembru 2006 god. Specijalistička radiološka ordinacija Medicor prerasla je u Polikliniku Medicor iz oblasti radiologije, interne medicine i hirurgije

Vlasnici Poliklinike su:

Prof dr Leposava Sekulović

Radiolog, Načelnica Instituta za radiologiju VMA. Magistrirala je 2002. godine. sa temom “Značaj promera perforantnih vena u proceni njihove insuficijencije”, a 2005. godine. je odbranila doktorsku disertaciju pod naslovom “Validnost ultrazvučne i kolor doppler dijagnostike u proceni srednje teškog stepena CROHN- ove bolesti.” Vanredni je profesor  na Katedri za radiologiju VMA od 2014.godine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr sc med Slobodan Sekulović

Radiolog, do 1993. godine radio u  VMA, na Institutu za radiologiju, na mestu načelnika Odelenja za neuroradiologiju. Dr Sekulović je 1999. godine magistrirao na VMA sa temom “Značaj kolor doppler ehoangiografije u dijagnostici hroničnih okluzivnih promena arterija potkolenice” a 2002. godine. takodje na VMA, doktorirao je sa temom “Kolor doppler ehoflebografija u ranom otkrivanju insuficijencije perforantnih vena nogu kao uzročnika varikoznog sindroma”.

 

 

Početkom 2014 god., iz štampe je izašla knjiga “Perforantne vene noge”, autora Dr Leposave i Dr Slobodana Sekulovića, u kojoj se na osnovu ličnog dijagnostičkog iskustva ali i  najsavremenijih svetskih saznanja tumači pojam “perforantnih vena noge”, njihove patoanatomske i patofiziološke promene kao i posledice istih na ukupni venski sistem donjih ekstremiteta.U knjizi su, pored istorijata dijagnostike i tretmana venske bolesti nogu uopšte, kroz vekove, obrađeni i epidemiološki ali i partoanatomski kao i patofiziološki procesi u nastanku venskih obolenja. Posebno poglavlje posvećeno je najsavremenijim konzervativnim i hirurškim tretmanima obolelih vena nogu.

 

…mislim da je vreme da se kaže ono glavno, a to je da ova knjiga pripada lekarima ali i onima koji su znatiželjni i žele da prošire svoje vidike. Ona razvija pred našim pogledom brz film, revijalno, saznanja o jednoj grupi oboljenja koja more svet, osvetljavajući patomorfološki uzrok njihovog nastajanja. Uzmite je i vi u ruke! Ona to zaslužuje.

Prof dr Goran Kronja
specijalista opšte i vaskularne hirurgije VMA

 

…srdačno preporučujem monografiju:”Perforantne vene noge”autora dr Leposave i dr Slobodana Sekulovića najširoj čitalačkoj publici, uz želju da nas autori uskoro obraduju novim tekstovima.

Prof dr Đorđe Radak
dopisni član SANU

 

Monografija predstavlja i pokazuje više nego lično iskustvo autora kao i evidentno poznavanje savremene literature.Najiskrenije je preporučujum najširoj čitalačkoj publici.

Prof dr Lazar Davidović

Direktor Klinike za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju KCS

 

…tekst dr Leposave i dr Slobodana Sekulovića “Perforantne vene noge”predstavlja neprocenjiv doprinos inače oskudnoj literaturi na srpskom jeziku o venskim bolestima.
Tekst naročito preporučujem svim doktorima koji su namerni, ili se već bave, ultrazvučnom dijagnostikom venskih bolesti bez čijih pouzdanih nalaza nema načina da se realizuje neophodnost brzog i kvalitetnog lečenja ovih bolesti, prevashodno u prevenciji trombotskih i ozbiljnih kožnih komplikacija

Prof dr Nenad Ilijevski
Specijalista opšte i vaskularne hirurgije
Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje

 

Želja da naša iskustva u dijagnostici insuficijentnih perforantnih vena noge i njihove implikacije na ukupni venski sistem obolele noge, kao i najsavremeniji pogledi na ovu problematiku u svetu, sažeto prikažemo na jednom mestu, rezultiralo je je objavljivanjem ove knjige.takođe, želja nam je bila da ovom knjigom, damo skromni doprinos stručnoj literaturi iz oblasti venske patologije noge, koja je imamo utisak, nepravedno zaapostavljena…

Autori knjige

 

 

 

Creative Commons License Pin It

 

Go to Top