Usluge

Rendgen dijagnostika

medicor No Comments
Rendgen dijagnostika Poliklinike Medicor

I PORED NAJSAVREMENIJIH METODA “IMAGING-A”, KAO ŠTO SU SKENER ILI MAGNETNA REZONANCA,
RENDGEN JE ZADRŽAO SVOJE VAŽNO MESTO I U NAJSAVEMENIJIM DIJAGNOSTIČKIM CENTRIMA
I TO U NAJRAZLIČITIJIM OBLASTIMA MEDICINE KAO ŠTO SU:
Gastroenterologija

Pasaža jednjaka kod otežanog gutanja, pregled želudca i dvanaestopalačnog creva kod nadimanja, gorušice, bolova u želucu,lupanja srca zbog želudačne kile, pasaža tankih creva kod bolova u trbuhi,učestalih stolica,sumnje na prisustvo tumorskih promena u tankim crevima ili samo “nativni” snimak abdomena zbog sumnje na otežanu ili zaustavljenu peristaltiku creva.

Urologija i nefrologija
Intravenska urografija kod sumnje na prisustvo kamena u bubregu,tumora,zastojnih promena i sl.

Ortopedija sa traumatologijiom i reumatologija
Kod sumnje na prelom,naprsnuće kosti, iščašenje, ozledu hrskavičavih struktura, rtg pregledi kostiju i zglobova kod deformiteta.

Kardiologija i pulmologija
Snimak pluća i srca kod sumnje na zapanjenje ili tumorske preomene u plućima, proširenje srca,trauma grudnog koša i prelomi rebara,..

Otorinolaringologija (bolesti uha nosa i grla)
Snimak sinusa ili drugi specijalni snimci pomoću kojih se dijagnostikuju zapaljenski procesi, tumori, …
U našoj poliklinici u mogućnosti ste da, ako je potrebno, napravite bilo koji pregled iz napred navedenih oblasti na najsavremnijem rendgen aparatu digitalne tehnologije pa samim tim i sa opremom koja proizvodi minimalno zračenje…

Ultrazvučna dijagnostika

medicor No Comments
Ultra zvučna dijagnostika poliklinike Medicor

TAKOĐE JEDNA RADIOLOŠKA METODA, KOJA JE NAŠLA PRIMENU SKORO U SVIM OBLASTIMA MEDICINE KAO I RENDGEN DIJAGNOSTIKA.

 

Ultrazvučni pregled trbušnih organa

Jetra, žučni putevi, žučna kesa, slezina, gušterača, bubrezi, bešika, prostata, trbušna aorta,.. Svakako najčešći pregled u domenu ultrazvučne dijagnostike, jer za kratko vreme, vrlo pouzdano i bezbolno, može da nam pomogne u dijagnostici brojnih obolenja trbušnih organa kao što su “masna jetra”, tumori, ciste i apscesi jetre, upale žučnih puteva i žučne kese,kao i kamenci i tumori žučne kese, upale i tumori gušterače, ciste, tumori, kamenci i zastojne promene bubrega, kao i obolenja nadbubrežnih žljezdi,tumori i upale mokraćne bešike odnosno prostate, zakrečenje ili aneurizma-proširenje trbušne aorte ili da zaključimo da su pregledani organi zdravi.

Ultrazvučni pregled vrata
Štitasta žljezda, parotidne ,paratireoidne i podvilične žljezde, limfne žljezde.Vrlo česti pregledi danas kod nas jer postoji jako velika učestalost oboljenja štitaste žljezde ili paraštitastih žljezdi – kod učestalih pojava kamenca u bubrezima, kod upala pljuvačnih žljezdi, tumora različitog porekla,uvećanja limfnih žljezdi, pojava cista na vratu,..

Ultrazvučni pregled dojki i pazušnih regija
Izuzetno važan pregled koji treba uraditi barem jedanput godišnje jer je broj novo otkrivenih tumora dojke svake godine sve veći.Izuzetno veliki broj pacijentkinja sa displaznim promenama takođe zahtevaju redovne kontrole,ne retko, tokom dojenja dolazi do upalnih procesa u tkivu dojke, što takođe uz adekvatnu terapiju treba kontrolisati i ultrazvučnim pregledom..Pregled aksilarnih regija ( pazušnih jama ) takođe značajan segment pregleda jer se često uvećane limfne žljezde pojave u tom delu i usmeravaju dalji tok dijagnostičkih aktivnosti.

Ultrazvučni pregled mekotkivnih struktura i zglobova
Pregled kože, potkožnog tkiva, mišića- posebno važno kod sumnje na povredu mišića- parcijalnu ili potpunu rupturu- odnosno kidanje mišićne mase, pojave zgrušane krvi-hematoma, istezanja ili kidanja tetiva, ozlede zglobova- posebno često kod kolenih,skočnih, lakatnih i ramenih zglobova.Različita degenerativna obolenja, posebno u predelu ramenog pojasa su sve češća, a najdostupnija dijagnostička procedura tada je ultrazvučni pregled

Ultrazvučni pregled ginekološke regije
Jajnika i materice, često ključan pregled kod sumnje na tumor materice, jajnika, cističnu bolest jajnika,kod vanmaterične trudnoće,kod bračnog steriliteta,…

Ultrazvučni pregled u trudnoći
Danas je prosto nezamislivo, u savremenom svetu,da se od trenutka, kada se ustanovi trudnoća, dalje kontrole povremeno ne obavljaju ultrazvučnim pregledima.Postoji dobro razvijena paleta parametara na osnovu kojih se u svakoj fazi trudnoće prate položaj ploda, njegovi strukturni delovi, rad srca,određivanje količine plodove vode i sl.Na osnovu ultrazvučnog nalaza, u završnoj fazi trudnoće, određuje se i način porođaja.

Ultrazvučni pregled skrotuma i penisa
Kod povreda, tumora, zapanjenjenskih procesa, inpotencije ali i kod bračnog steriliteta,…

Ultrazvučni pregled srca
Kod sumnje na prisustvo urođenih srčanih mana,dugogodišnji visok krvni pritisak,bolesti srčanih zalistaka,izliva u srčanoj kesi,slabosti srca i drugo.

Ultrazvučni pregled kukova kod beba
Po rođenju i kontrolni pregledi,od posebnog značaja kod novorođenih čiji su roditelji ili bliža rodbina imali urođeni poremećaj u razvoju kukova.

Kolor Dopler dijagnostika

medicor No Comments
Kolor Dopler Dijagnostika Poliklinike Medicor

Nekoliko poslednjih decenija, aparati za ultrazvučni pregled izrađuju se i sa Dopplerskom opcijom. Zahvaljujući austrijskom fizičaru Kristijanu Doppleru, u mogućnosti smo da vršimo pregled krvnih sudova (arterija i vena) analizirajući brzinu protoka kroz njih i tako uz prikaz krvnog suda u poprečnom ili uzdužnom preseku kompletiramo utisak o pregledanom krvnom sudu. Brojni su primeri u kojima je upotreba kolor Doppler pregleda od suštinskog značaja, pomenimo neke od najvažnijih:
Kolor doppler ehokardiografija

Kompletan dinamski ultrazvučni pregled srca sa potpunim uvidom u stanje srčanih šupljina i zidova ali i ponašanje zalistaka, kao i procena eventualnog prisustva urođenih srčanih mana, vrste mane i procena stepena ozbiljnosti kao i prognoza iste,vrlo precizna procena “snage” srca, kod bolesnika sa infarktom srca procena zahvaćene zone, ozbiljnost nalaza i preporuka o daljem lečenju, kontrola postoperativnog stanja srca i sl.Sastavni deo pregleda je i pregled srčane kese, određivanje prisustva tečnosti u njoj, terapija i praćenje toka bolesti.

MITRALNA REGURGITACIJA

MITRALNA REGURGITACIJA

Kolor doppler krvnih sudova vrata
Pregledom karotidnih i vertebralnih arterija (najvažnije arterije vrata koje vode krv u mozak) danas se može pouzdano proceniti kvalitet krvnih sudova kao i količina krvi koja stiže do mozga.Na taj način, vrlo često, u mogućnosti smo da pouzdano pomognemo osobama sa omaglicama,vrtoglavicama, osećajem nesigurnosti.Posebnu oblast predstavljaju stanja u kojima se skoro redovno nailazi na jako izmenjene i obolele krvne sudove kao što su u uslovima prekomernih vrednosti holesterola i triglicerida u krvi kao i kod osoba koje su dugogodišnji dijabetičari. U rizičnu grupu spadaju pacijenti koji imaju povišen krvni pritisak, naročito varirajući, koji je čest razlog za nastajenje šloga.Ne treba zanemariti ni genetsku komponentu,jer veoma često kod pacijenata kod kojih nailazimo na promene krvnih sudova koje prednjače u odnosu na životnu dob,kasnije u razgovoru,saznamo da su njihovi najbliži srodnici rano oboleli od krvnih sudova, srca ili zajedno.Pušači su takođe rizična grupa za nastajanje promena na krvnim sudovima.Od posebnog značaja je ovaj pregled za pacijente kod kojih se registruju ozbiljna suženja karotidnih arterija,što u perspektivi,ako se ništa ne preduzme,vodi trajnom začepljenju ovog krvnog suda sa mogućim teškim neurološkim komplikacijama a ne retko i smrću.Današnja vaskularna hirurgija je na tom nivou da se napred opisani problemi sa lakoćom rešavaju sa samo nekoliko dana provedenih u bolnici nakon operacije sa izuzetno retkim komplikacijama.

Posebnu dijagnostičku oblast u poslednje vreme predstavlja pregled vena vrata ( vertebralnih i jugularnih ) i intrakranijalnih vena (vena Galeni i Rozentalova vena) kod pacijenata sa dokazanom Multipnom sklerozom (MS).Kod ovih pacijenata MR pregledom registruju se zone u mozgu u kojima postoji taloženje fero oksida za koji se opravdano sumnja da nastaje kao posledica poremećaja u venskom protoku kroz vene u glavi i vratu.Posebnim Zamboni protokolom koji se radi i kod nas, vrši se pregled pomenutih venskih sudova i donosi zaključak da li postoji bilo kakav poremećaj u venskoj cirkulaciji koji bi mogao da opravda prisustvo fero oksidnih polja u moždanom tkivu.Prema dostupnoj najsavremenijoj literaturi postoji visoka incidenca izlečenih ili u kliničkom smislu značajno poboljšanih stanja MS kod pacijenata kod kojih je nakon intervencije na venskim krvnim sudovima koji su nađeni izmenjenim, uspostavljena željena fiziologija venskog protoka.

DISEKCIJA ZIDA KAROTIDNE ARTERIJE

DISEKCIJA ZIDA KAROTIDNE ARTERIJE

Trans kranijalni doppler (TCD)
Kolor dopplerski pregled krvnih sudova mozga, posebno od značaja kod pacijenata kod kojih očekujemo promene i na tom nivou jer smo pregledom vratnih krvnih sudova registrovali ozbiljne patološke procese (suženja arterija, značajno smanjen protok ili trajno začepljen krvni sud i sl).Takođe, ne retko, tokom pregleda, registruje se i prisustvo anomalija krvnih sudova mozga a po nekad ( ređe) i prisustvo arterijsko-venskih komunikacija.I ovde da spomenemo značaj Zambonijevog protokola za pregled vena u mozgu (Galenova i Rozentalova) u sastavu kompletnog sagledavanja izgleda ( morfologije) i fiziologije vena mozga i ekstrakaranijalnih vena ( vena vrata) kod bolesnika sa dokazanom Multipnom sklerozom.

Kolor doppler krvnih sudova ruku (gornjih ekstremiteta)

Pregled arterija obe ruke, od nivoa podključne arterije do završnih grana oko ručja podrazumeva registrovanje i najmanjih promena koje mogu da dovedu do suženja arterija kada se pacijenti žale na hladne ruke,promenu boje kože,trnjenje,bol… U mogućnosti smo da pratimo izged površnih i dubokih vena ruku kao i kvalitet protoka kroz njih, što je od posebnog značaja za procenu prisustva ili odsustva tromboze naročito ako postoji otok ruke, crvenilo,bol.

olor doppler krvnih sudova ruku

Nekoliko poslednjih decenija, aparati za ultrazvučni pregled izrađuju se i sa Dopplerskom opcijom. Zahvaljujući austrijskom fizičaru Kristijanu Doppleru, u mogućnosti smo da vršimo pregled krvnih sudova (arterija i vena) analizirajući brzinu protoka kroz njih i tako uz prikaz krvnog suda u poprečnom ili uzdužnom preseku kompletiramo utisak o pregledanom krvnom sudu. Brojni su primeri u kojima je upotreba kolor Doppler pregleda od suštinskog značaja, pomenimo neke od najvažnijih:

Kolor doppler ehokardiografija

Kompletan dinamski ultrazvučni pregled srca sa potpunim uvidom u stanje srčanih šupljina i zidova ali i ponašanje zalistaka, kao i procena eventualnog prisustva urođenih srčanih mana, vrste mane i procena stepena ozbiljnosti kao i prognoza iste,vrlo precizna procena “snage” srca, kod bolesnika sa infarktom srca procena zahvaćene zone, ozbiljnost nalaza i preporuka o daljem lečenju, kontrola postoperativnog stanja srca i sl.Sastavni deo pregleda je i pregled srčane kese, određivanje prisustva tečnosti u njoj, terapija i praćenje toka bolesti.

Kolor doppler krvnih sudova vrata

Pregledom karotidnih i vertebralnih arterija (najvažnije arterije vrata koje vode krv u mozak) danas se može pouzdano proceniti kvalitet krvnih sudova kao i količina krvi koja stiže do mozga.Na taj način, vrlo često, u mogućnosti smo da pouzdano pomognemo osobama sa omaglicama,vrtoglavicama, osećajem nesigurnosti.Posebnu oblast predstavljaju stanja u kojima se skoro redovno nailazi na jako izmenjene i obolele krvne sudove kao što su u uslovima prekomernih vrednosti holesterola i triglicerida u krvi kao i kod osoba koje su dugogodišnji dijabetičari. U rizičnu grupu spadaju pacijenti koji imaju povišen krvni pritisak, naročito varirajući, koji je čest razlog za nastajenje šloga.Ne treba zanemariti ni genetsku komponentu,jer veoma često kod pacijenata kod kojih nailazimo na promene krvnih sudova koje prednjače u odnosu na životnu dob,kasnije u razgovoru,saznamo da su njihovi najbliži srodnici rano oboleli od krvnih sudova, srca ili zajedno.Pušači su takođe rizična grupa za nastajanje promena na krvnim sudovima.Od posebnog značaja je ovaj pregled za pacijente kod kojih se registruju ozbiljna suženja karotidnih arterija,što u perspektivi,ako se ništa ne preduzme,vodi trajnom začepljenju ovog krvnog suda sa mogućim teškim neurološkim komplikacijama a ne retko i smrću.Današnja vaskularna hirurgija je na tom nivou da se napred opisani problemi sa lakoćom rešavaju sa samo nekoliko dana provedenih u bolnici nakon operacije sa izuzetno retkim komplikacijama.

Posebnu dijagnostičku oblast u poslednje vreme predstavlja pregled vena vrata ( vertebralnih i jugularnih ) i intrakranijalnih vena (vena Galeni i Rozentalova vena) kod pacijenata sa dokazanom Multipnom sklerozom (MS).Kod ovih pacijenata MR pregledom registruju se zone u mozgu u kojima postoji taloženje fero oksida za koji se opravdano sumnja da nastaje kao posledica poremećaja u venskom protoku kroz vene u glavi i vratu.Posebnim Zamboni protokolom koji se radi i kod nas, vrši se pregled pomenutih venskih sudova i donosi zaključak da li postoji bilo kakav poremećaj u venskoj cirkulaciji koji bi mogao da opravda prisustvo fero oksidnih polja u moždanom tkivu.Prema dostupnoj najsavremenijoj literaturi postoji visoka incidenca izlečenih ili u kliničkom smislu značajno poboljšanih stanja MS kod pacijenata kod kojih je nakon intervencije na venskim krvnim sudovima koji su nađeni izmenjenim, uspostavljena željena fiziologija venskog protoka.

Trans kranijalni doppler (TCD)

Kolor dopplerski pregled krvnih sudova mozga, posebno od značaja kod pacijenata kod kojih očekujemo promene i na tom nivou jer smo pregledom vratnih krvnih sudova registrovali ozbiljne patološke procese (suženja arterija, značajno smanjen protok ili trajno začepljen krvni sud i sl).Takođe, ne retko, tokom pregleda, registruje se i prisustvo anomalija krvnih sudova mozga a po nekad ( ređe) i prisustvo arterijsko-venskih komunikacija.I ovde da spomenemo značaj Zambonijevog protokola za pregled vena u mozgu (Galenova i Rozentalova) u sastavu kompletnog sagledavanja izgleda ( morfologije) i fiziologije vena mozga i ekstrakaranijalnih vena ( vena vrata) kod bolesnika sa dokazanom Multipnom sklerozom.

Kolor doppler krvnih sudova ruku (gornjih ekstremiteta)

Pregled arterija obe ruke, od nivoa podključne arterije do završnih grana oko ručja podrazumeva registrovanje i najmanjih promena koje mogu da dovedu do suženja arterija kada se pacijenti žale na hladne ruke,promenu boje kože,trnjenje,bol… U mogućnosti smo da pratimo izged površnih i dubokih vena ruku kao i kvalitet protoka kroz njih, što je od posebnog značaja za procenu prisustva ili odsustva tromboze naročito ako postoji otok ruke, crvenilo,bol.

Kolor doppler krvnih sudova nogu (donjih ekstremiteta)

Ako postoji bol (naročiti pri hodu),promena u boji kože,osećaj hladnoće u delu noge ili u celoj nozi, ..to je znak da postoje promene na krvnim sudovima, bilo kao suženje ili začepljenje arterije, koje se mogu precizno registrovati ovim pregledom.U rizičnu grupu naročito spadaju pacijenti koji imaju hipertenziju i srčane tegobe(angina pektoris, preskakanje srca), dijabetičari, pušači (pušačka noga), pacijenti sa povećanim vrednostima masnoće u krvi, oni koji imaju porodično opterećenje (šlog i infarkt u bližoj familiji). Takođe,otok noge,bol,crvenilo,.. zahteva hitan pregled kako bi se isključilo ili potvrdilo postojanje tromboze,posebno opasne tromboze dubokih vena nogu koja zahteva hitnu terapiju od strane vaskularnog hirurga ili čak hospitalizaciju jer postoji realna opasnost prodora trombnih masa u plućno tkivo sa ozbiljnim, često fatalnim ishodom ako se u kratkom vremenu ne preduzmu mere intenzivnog lečenja .

Kolor doppler krvnih sudova jetre kao i portnog sistema

Kod oboljenja jetre kao što su ciroza, hepatitis, tumori, hemangiomi i drugo,potrebno je proceniti stanje krvnih sudova koji su od važnosti za procenu stepena oštenjenja koji je jetra pretrpela i za dalje korake koje treba preduzeti u terapijske svrhe. Procenjuje se stanje hepatične arterije ili arterija u prehepatičnom i intrahepatičnom delu, isto se odnosi i na stanje hepatičnih vena a posebno poglavlje predstavlja pregled portne vene kao i njenih grana. U eri već uobičajenih transplantacija jetre, pre operativna priprema pacijenta a posebno kontrole u toku operacije a ne manje značajne i prvih dana nakon operacije ne mogu se zamisliti bez kolor doppler pregleda pomenutih krvnih sudova jetre.

Kolor doppler krvnih sudova bubrega
Ovaj pregled je od velike važnosti kod pacijenata koji imaju neregulisan, često visok krvni pritisak i kardiolozi putem ovog pregleda donose zaključak da li su bubrezi razlog za nastajanje ovog problema.Često kod mladih ljudi postoji neobjašnjiv skok krvnog pritiska, a jedan od faktora mogu biti promene na arterijama bubrega (takozvana fibro muskularna displazija).Takođe i druge bolesti bubrega: dobroćudni i maligni tumori,hemangiomi,..iziskuju kolor doppler ehoangiografski pregled.

Kolor doppler krvnih sudova penisa i skrotuma
Pacijenti koji imaju problem sa impotencijom i sterilitetom nophodno je da se podvrgnu ovom pregledu, jer suženje arterija penisa ili skrotuma dovode do loše ishranjenosti tkiva i utiču na potenciju. Pri povredama skrotuma i penisa kao i kod otoka, promena u boji i strukturi kože i drugim patološkim stanjima koje potiču od strane muških polnih organa, svakako ovaj pregled pomaže da se postavi prava dijagnoza, a potom i lečenje.

Kolor doppler abdominalne aorte
Pregled trbušne aorte podrazumeva određivanje njenog pravca, položaja,izgleda zida i njegovog poprečnog dijametra (promera ) – ako postoji sumnja na proširenje aorte (aneurizma) i kvalitet protoka krvi u tom segmentu.Takođe aterosklerotske promene mogu da dovedu do jako izraženog suženja promera trbušne aorte ali i njenih magistralnih grana kojima se ishranjuju creva, bubrezi, jetra … ali i donji ekstrremiteti.Pacijenti koji imaju kardiovaskularne tegobe,dijabetičari,pušači,oni koji imaju povećane masnoće u krvi,oni sa porodičnim opterćenjem za ove bolesti kao i nakon trauma i drugih patoloških stanja, spadaju u grupu rizičnih pacijenata kod kojh se mogu naći promene na ovoj jako važnoj arteriji i blagovremeno potražiti savet vaskularnog hirurga ukoliko zatreba.

Kolor doppler AV fistule za dijalizu
Takođe važan segment u svakodnevnom radu u vaskularnim lanboratorijama je pregled i procena stanja potencijalnih arterija i vena za izradu AV fistule preko koje se vrši dijaliza kod bolesnika sa bubrežnom insuficijencijom. Od velikog značaja su i povremene kontrole rada AV fistula da bi se obezbedila optimalna dijaliza pacijenata. Svi navedeni pregledi mogu se obaviti u Poliklinici Medicor a takođe i u stanu pacijenta.

Hirurgija

medicor No Comments
Hirurgija Poliklinika Medicor

Hirurgija zastupa neverovatno veliku regiju u savremenoj medicini i skoro da nema oblasti u kojoj nije zastupljenja počev od rekonstruktivne hirurgije, preko ortopedsko traumatološke, hirurgije oko, grla, uha i nosa, uroloških, vaskularnih i torakalnih hirurgija do najkomplikovanijih operacija mozga, srca i transplantacione hirurgije. U ovom poglavlju više pažnje ćemo posvetiti onim hirurškim disciplinama koje su prisutne u Poliklinici Medicor kao i hirurškim postupcima koji su na raspolaganju. Sve hirurške intervencije u našoj Poliklinici izvode se u lokalnoj anesteziji pa nije potrebno da to ponavljamo uz opis pojedinih procedura.

Opšta hirurgija

Iz liste hirurških intervencija koje se izvode u našoj Poliklinici nećemo komentarisati svaku od navedenih, jer su mnoge opšte poznate i ne zaslužuju posebno objašnjenje. Osvrnućemo se na neke koje spadaju u oblast proktološke hirurgije i za kojima je potreba svakodnevna. Operacija hemoroida po Baron metodi je svakako elegantno rešenje za mnoge pacijente kod kojih ova bolest nije u odmaklom stadijumu. Intervencija se izvodi jednostavno sa specijalnim gumicama koje se kao omča plasiraju na koren hemoroida (posebnim instrumentom) i koji neosetno otpadnu nakon nekoliko dana.U ovoj (proktološkoj) oblasti veoma često susrećemo se sa pacijentima sa perianalnim fistulama, apscesima, fisurama (hroničnim i akutnim), pilonidalnim sinusima i sl.
Prim dr Vojimir Zađina je hirurg sa dugogodišnjim iskustvom, jedan od doajena I Hirurške klinike u Beogradu, godinama vodeći hirurg Poliklinike Medicor sa velikim iskustvom iz opšte hirurgije u celini a posebno u oblasti proktološke hirurgije.

Hirurgija Poliklinika Medicor

Hirurgija Poliklinika Medicor

Oblast vaskularne hirurgije
Je jako prisutna u našoj poliklinici, verovatno kao posledica dugogodišnjeg iskustva u dijagnostici ali i u lečenju vaskularnih pacijenata.Vodeći vaskularni hirurzi Poliklinike Medicor su Prof dr Goran Kronja jedan od najboljih vaskularnih hirurga koje je VMA ikada imala, kao i dr Aleksandar Simić. U najvećem broju slučajeva lečenje vaskularnih pacijenata u Poliklinici odnosi se na lečenje teških slučajeva začepljenih glavnih arterija buta i potkolenice bilo na bazi aterosklerotskih, metaboličkih (dugogodišnja neregulisana šećerna bolest, povišene masnoće u serumu,..) ili promena kao posledica dugotrajnog pušenja sa jako otežanim hodom, često ne dužim od bezbolnih najviše do 100 m, sa pojavom gangrene ili pretećom amputacijom.Takođe veliki broj pacijenata odnosi se na one sa prisutnom dubokom ili površnom venskom trombozom, od kojih je duboka venska tromboza izuzetno ozbiljna bolest, ne retko opasna po život ako se ne prepozna na vreme, koja traži brzu i pravovremenu terapiju, laboratorijsko praćenje bolesnika kao i niz drugih mera od strane iskusnog vaskularnog hirurga.Od intervencija koje Prof. Kronja obavlja treba pomenuti trombektomije (vađenje tromba iz površnih vena koje su zapaljenski izmenjene) ali i sklerozaciju proširenih vena kao i kapilara što često ima funkcionalni značaj a pored toga i estetski.Takođe vrlo uspešno se bavi i lečenjem hemoroida sklerozantnom terapijom.

Oblast ortopedije sa traumatologijom
Je zastupljena u delu koji se odnosi na intervencije kada se sumnja na prisustvo iščašenja ili preloma, gde zahvaljujući rendgenskoj i ultrazvučnoj dijagnostici i kliničkom pregledu odmah možemo da postavimo dijagnozu a istim sredstvima i da proverimo efekte repozicije i fikascije ozleđenog zgloba ili kosti na kojoj smo prethodno registrovali promene.
Vodeći ortopedski hirurzi u Poliklinici Medicor su Prof dr Dragan Nikolić, dugogodišnji načelnik Klinke za ortopediju i traumatologiju VMA, kao i dr Milimir Košutić, sadašnji načelnik istoimene Klinike.

ANEURIZMA TRBUŠNE AORTE

ANEURIZMA TRBUŠNE AORTE

Oblast urologije
Prisutna je najčešće kod pacijenata kod kojih postoji sumnja na prisustvo kamena ili peska u bubregu, mokrovodu ili bešici.Razna upalna stanja urinarnog trakta takodje nisu retka.Posebno poglavlje su bolesti prostate, često uz savemenu medikamentoznu terapiju, rešiva stanja koja ipak traže povremene kontrtole.Od hirurških uroloških procedura u Poliklinici Medicor da spomenemo frenulotomiju kao i cirkumciziju ali i otklanjanje kondiloma u genitalnoj regiji putem termokauterizacije.Zamene uroloških katetera u Poliklinici ili u domu pacijenta takođe spada u svakodnevne aktivnosti.

Vodeći urolozi u Poliklinici Medicor su Prof dr Dejan Elaković i Prof dr Borislav Stijelja -dugogodišnji Načelnici klinike za urologiju VMA, kao i Doc dr Predra Aleksić takođe sa istoimene Klinike.

Interna medicina

medicor No Comments
Interna medicina Poliklinike Medicor

OBLASTI INTERNE MEDICINE KOJE SU ZASTUPLJENE U POLIKLINICI MEDICOR.

Kardiologija

Grana interne medicine koju u Poliklinici Medicor vode Docent dr Predrag Pavlović, subspecijalista iz kardiologije,kao i dr Predrag Bogdanović iz Klinike za kardiologiju VMA. Na raspolaganju pacijenata su više kanalni EKG aparati poznate marke Hellige, kolor doppler ehokardiografski pregled na aparatu ESAOTE My Lab 50, kao i holteri krvnog pritiska i EKG-a renomirane firme Del Mar. Osećaj gušenja u grudima pri minimalnom naporu, ili još gore isti osećaj bez napora, godinama ne regulisani visoki krvni pritisak, poremećaj srčanog ritma, samo saznanje o porodičnom opterećenju od srčanih obolenja, dugogodišnje prisustvo faktora rizika( pušenje, povišene vrednosti holesterola i triglicerida, ne regulisana šećerna bolest) ili jednostavno želja da se proveri zdravstveno stanje a bez tegoba, sve su to motivi koje rukovode pacijente kada dolaze na kardiološki pregled u Polikliniku Medicor.

Gastroenterologija
Oblast koja je takođe vrlo zastupljena u Poliklinici Medicor ,delom, što se broj pacijenata sa probavnim smetnjama sve više uvećava ( kontinuirani stres, neredovna i brza- nekvalitetna ishrana, ..) a delimično i zbog reputacije naših gastroenterologa Prim dr Stojana Lukačevića i Profesora dr Radoja Dodera – bivšeg i sadašnjeg Načelnika Klinike za gastroenterologiju VMA. Kod nas ste u mogućnosti da pored standardnog gastroenterološkog pregleda učinite i gastroskopski ili kolonoskopski pregled.Pacijenti koji žele, mogu da zahtevaju navedene preglede i u uslovima blage sedacije, dovoljne da se pregled učini apsolutno jednostavnim.

Endokrinologija
Izuzetno važna oblast interne medicine koja se bavi poremećajima odnosno bolestima endokrinog sistema kao što su poremećaji štitaste žljezde, paraštitaste žljezde, endokrinog dela pankreasa ( diabetes mellitus), nadbubrežne žljezde, bolesti prednjeg režnja hipofize i sl.

Vodeći endokrinolog u našoj poliklinici je Prof dr Zoran Hajduković, Načelnik klinike za endokrinologiju VMA

Hematologija (bolesti krvi)
Standardni pregled specijaliste hematologa, najčešće uzrokovan malokrvnošću različitih uzroka.Kompleksna grana interne medicine koja se bavi i mnogo složenijim bolestima krvi od poremećaja faktora koagulacije (često naslednih) do malignih krvnih obolenja – Hočkinovog limfoma, leukemija i sl.Vodeći konsultant je Dr Labud Ristić, hematolog, dugogodišnji Načelnik Klinike za hematologiju VMA

Vodeći konsultant je Dr Labud Ristić, hematolog, dugogodišnji Načelnik Klinike za hematologiju VMA.

Nefrologija (bolesti bubrega)
Oblast interne medicine koja se bavi bolestima bubrežnog tkiva.Takođe kompleksna oblast interne medicine koja izučava i leči različita patološka stanja funkcije bubrega od zapaljenskih oblika različitog porekla i uzroka, preko stanja otkazivanja bubrežnog rada ( bubrežna insuficijencija)- kada je jedini lek za pacijenta kontinuirana dijaliza do pripreme pacijenta i njegovih kontrola nakon transplantacije bubrega.

Vodeći konsultant iz oblasti nefrologije je Prim dr sc med Josip Butorajac, dugogodišnji internista- nefrolog iz Klinike za nefrologiju VMA.

Neurologija
oblast medicine koja se bavi velikim brojem obolenja počev od onih jednosatvnijih- zapaljenje živca,išijalgija,..prolaznog karaktera do vrlo ozbiljnih i neizvesnih obolenja tipa Parkinsonove bolesti, Multiple skleroze i sl.Posebno poglavlje je lečenje pacijenata sa prolaznim ili trajnim posledicama kao posledica moždanog infarkta ( šloga) u zavisnosti od lokalizacije insulta. Vodeći konsultanti su Prof dr Pero Umićević, neurolog, dugogodišnji Načelnik Klinike za neurologiju VMA, kao i dr Jasmina Malović

Dermatovenerologija
Velika oblast medicine koja se pored kožnih bavi i polnim bolestima.Veliki broj pre svega kožnih obolenja, često lako rešivih ali i komplikovanih često neizlečivih uključujući i bolesti koje su povezane sa sistemskim obolenjima, svakodnevni su posao lekara dermatologa. Vodeći konsultant je Dr Tomislav Mladenović, dugogodišnji dermatolog iz Klinike za dermatovenerologiju VMA.

Otorinolaringologija – ORL (Bolesti uha, nosa i grla)
Standardni ORL pregled možete obaviti u Poliklinici ali i zahtevnije dijagnostičke metode. Kod sumnje na obolenje mastoidnog masiva, promene na piramidi temporalne kosti i sl. stoje nam na raspolaganju i mogućnosti rtg pregleda ovih regija – spec. snimci mastoida po Schulleru, piramida po Stenversu i sl.
Vodeći konsultant u ORL oblasti je Prof dr Boris Kitanoski, dugogodišnji Načelnik odelenja za funkcionalnu dijagnostiku Klinike za ORL VMA, kao i dr Branislav Stanišljević, specijalista ORL sa višedecenijskim iskustvom.

Reumatologija
Takođe veliko poglavlje u internoj medicini koje se bavi različitim obolenjima zglobova, mišića i tetivnog aparata izolovanog ili sistemskog porekla.

Vodeći konsultanti za ovu oblast u Poliklinici Medicor su Prof dr Dušan Stefanović, Načelnik kliniike za reumatologiju VMA i Prof dr Ljiljana Pavlica takođe iz Klinike za reumatologiju VMA.

Pulmologija
Grana interne medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem plućnih bolesti.Veliki je spisak plućnih obolenja počev od onih najjednostavnijih tipa bronhitisa, preko opstruktivnih bolesti pluća i emfizema do sistemskih bolesti tipa sarkoidoze ili intersticijalne fibroze pluća a sve u okviru ne malignih plućnih bolesti.Posebno poglavlje su maligne plućne bolasti koje su kao i u svetu i kod nas na žalost u porast.

Vodeći konsultant iz oblasti pulmologije je Prof dr Vladimir Mrđa, dugogodišnji Načelnik Klinike za pulmologiju VMA. kao i dr Hidajet Malićević, pulmolog sa višedecenijskim iskustvom.

Imunologija
Iztuzeno značajna oblasti interne medicine koja se bavi – odbranom organizma od strane štetnih agenasa različitog porekla koji u vidu antigena pokreću mehanizam imunog odgovora.Posebna oblast u imunologiji je je proučavanje i lečenje autoimunih stanja kada organizam, grubo govoreći, u određenim uslovima, ne prepoznaje svoje vlastito tkivo i doživljava ga kao antigen odnosno pokreće mehanizam imunog odgovora.Tipičan primer za to je Hashimoto thyreoiditis – upala štitaste žljezde koja se često završava afunkcijom ove važne žljezde i prelaskom na supstituciju- doživotno svakodnevno uzimanje hormona štitaste žljezde radi normalnog funkcionisanja. Posebno poglavlje predstavljaju alergije – jednu od propratnih pojava imunodeficijencije. Ovom oblašću takođe se bave naši eminentni doktori koji su spomenuti u oblasti reumatologije.

Pedijatrija
Lečenje malih pacijenata od bolesti koje su vezane za njihov uzrast ali i na žalost, od onih koje pogađaju i odrasle, ne retko i onih neizlečivih i pored ogromnog napretka medicine u svim oblastima. Vodeći konsultant iz ove oblasti u Poliklinici Medicor je Dr Mirjana Bogdanović.

Labaratorija

medicor No Comments
Labaratorija Poliklinike Medicor

KAO U SVAKOJ OZBILJNOJ ZDRAVSTVENOJ USTANOVI,
TAKO I U NAŠOJ POLIKLINICI,
LABORATORIJA IMA POSEBAN ZNAČAJ.

SASTOJI SE IZ SLEDEĆIH SEGMENATA:

Biohemija Mikrobiologija Mikologija Parazitologija
*Redovno se vrši kontrola rada u laboratoriji a takodje i tačnost izdatih nalaza.

Edukacija

medicor No Comments
Edukacija Poliklinika Medicor

Upozorenje!!!
Tekstovi koji se objavljuju na ovoj stranici su samo stručno informativni i ne preporučuju samostalno lečenje!U slučaju prepoznatih simptoma, isključivo se javite za pregled i terapiju Vašem lekaru!

Psihologija i psihijatrija

medicor No Comments
NEUROPSIHIJATRIJA I KLINIČKA PSIHOLOGIJA

NEUROPSIHIJATRIJA I KLINIČKA PSIHOLOGIJA

Oblast medicine koja je i kod nas, u poslednje vreme, sve više prisutna. Tempo života, kontinuirani stres na poslu i okruženju, neizvesnosti oko posla i elementarne egizstencije, često dovode do stanja anksioznog ponašanja.Različite vrste fobija (strahova) takođe predstvljaju savremen psihijatrijski problem koji se uspešno rešava.Posebno poglavlje u psihijtariji su neuroze, depresivna stanja blažeg ili težeg stepena ali i ozbiljnija obolenja tipa psihoze, bipolarnih ličnosti i sl.
Vodeći konsultanti su Prof dr Vladimir Diligenski, Prof dr Miloje Preradović, dugogodišnji Načelnik Klinike za neuropsihijatriju VMA, dr Vesna Tepšić Ostojić i mr sc med Merica MIlavić Vujković, specijalista kliničke psihologije. Specijalizaciju iz medicinske psihologije završila je na Medicinskom fakultetu u Beogradu.Završila je edukaciju iz transakcione analize,dinamski orijentisane psihoterapije, kognitivno-bihejvioralne psihoterapije.Bavi se poslovima dijagnostike i terapije aknsioznosti, depresije, paničnih poremećaja, agorafobije i posttraumatskog stresnog poremećaja, bračnih i porodičnih kriza, adolescentnih kriza, neuropsihološke dijagnostike i rehabilitacije, problema učenja i pamćenja.

Poliklinika Medicor

Bulevar umetnosti 15/1
Blok 30, Novi Beograd

phone 011 / 2137 311
phone 011 / 3181 920
phone 060 /3181 920
fax-icon 011 / 2137 311

RADNO VREME

PONEDELJAK – PETAK

08-20:30

NEDELJA SLOBODAN DAN

Pratite nas i na:

 

23. октобра 2017., 08:10
Uglavnom oblačno.
Uglavnom oblačno.
10°C
Subjektivno: 5°C
Trenutni pritisak: 1010 mb
Vlažnost: 93%
Brzina vetra: 6 m/s ZJZ
Naleti vetra: 6 m/s
UV-Index: 0
Izlazak sunca: 07:04
Zalazak sunca: 17:40
Prognoza - 23. октобра 2017.
Dan
Moguća grmljavina.
Moguća grmljavina.
12°C
Brzina vetra: 3 m/s Z
Naleti vetra: 5 m/s
max. UV-Index: 1
Prognoza - 24. октобра 2017.
Dan
Mestimično oblačno.
Mestimično oblačno.
12°C
Brzina vetra: 5 m/s SSZ
Naleti vetra: 8 m/s
max. UV-Index: 1