Kolor dopler dijagnostika krvnih sudova
  • Kolor doppler krvnih sudova vrata
  • Kolor doppler krvnih sudova nogu (donjih ekstremiteta)
  • Kolor doppler krvnih sudova ruku (gornjih ekstremiteta)
  • Kolor doppler trbušne aorte i magistralnih grana
  • Kolor doppler bubrežnih arterija
  • Kolor doppler portnog sistema (jetre i slezine)
  • TCD (transkranijalni doppler krvnih sudova mozga)
  • Kolor doppler A V fistula
  • Kolor doppler krvnih sudova penis

KOLOR DOPPLER dijagnostika krvnih sudova i srca

Nekoliko poslednjih decenija, aparati za ultrazvučni pregled izrađuju se i sa Dopplerskom opcijom. Zahvaljujući austrijskom fizičaru Kristijanu Doppleru, u mogućnosti smo da vršimo pregled krvnih sudova (arterija i vena) analizirajući brzinu protoka kroz njih i tako uz prikaz krvnog suda u poprečnom ili uzdužnom preseku kompletiramo utisak o pregledanom krvnom sudu. Brojni su primeri u kojima je upotreba kolor Doppler pregleda od suštinskog značaja, pomenimo neke od najvažnijih:

Kolor doppler ehokardiografija

kompletan dinamski ultrazvučni pregled srca sa potpunim uvidom u stanje srčanih šupljina i zidova ali i ponašanje zalistaka, kao i procena eventualnog prisustva urođenih srčanih mana, vrste mane i procena stepena ozbiljnosti kao i prognoza iste.

Kolor doppler krvnih sudova vrata

pregledom karotidnih i vertebralnih arterija (najvažnije arterije vrata koje vode krv u mozak) danas se može pouzdano proceniti kvaliet krvnih sudova kao i količina krvi koja stiže do mozga.Na taj način, vrlo često, u mogučnosti smo da pouzdano pomognemo osobama sa omaglicama, vrtoglavicama, osećajem nesigurnosti.Posebnu oblast predstavljaju stanja u kojima se skoro redovno nailazi na jako izmenjene i obolele krvne sudove kao što su prekomerne vrednosti holesterola i triglicerida u krvi kao i kod osoba koje su dugogodišnji dijabetičari. U rizičnu grupu spadaju pacijenti koji imaju povišen krvni pritisak, naročito varirajući, koji je čest razlog za nastajenje šloga.Ne treba zanemarito ni genetsku komponentu, jer veoma često kod pacijenata kod kojih nailazimo na promene krvnih sudova koje prednjače u odnosu na životnu dob, kasnije u razgovoru, saznamo da su njihovi najbliži srodnici rano oboleli od krvnih sudova, srca ili zajedno.Pušači su takođe rizična grupa za nastajanje promena na krvnim sudovima. Od posebnog značaja je ovaj pregled za pacijente kod kojih se registruju ozbiljna suženja karotidnih arterija, što u perspektivi, ako se ništa ne preduzme, vodi trajnom začepljenju ovog krvnog suda sa mogućim teškim neurološkim komplikacijama a ne retko i smrću. Današnja vaskularna hirurgija je na tom nivou da se napred opisani problemi sa lakoćom rešavaju sa samo nekoliko dana provedenih u bolnici nakon operacije sa izuzetno retkim komplikacijama.

Trans kranijalni doppler (TCD)

kolor dopplerski pregled krvnih sudova mozga, posebno od značaja kod pacijenata kod kojih očekujemo promene i na tom nivou jer smo pregledom vratnih krvnih sudova registrovali ozbiljne patološke procese (suženja arterija, značajno smanjen protok i sl). Kolor doppler krvnih sudova ruku (gornjih ekstremiteta) -Pregled arterija obe ruke, od nivoa podključne arterije do završnih grana oko ručja podrazumeva registrovanje i najmanjih promena koje mogu da dovedu do suženja arterija kada se pacijenti žale na hladne ruke,promenu boje kože,trnjenje,bol… U mogućnosti smo da pratimo izged površnih i dubokih vena ruku kao i kvalitet protoka kroz njih, što je od posebnog značaja za procenu prisustva ili odsustva tromboze naročito ako postoji otok ruke, crvenilo,bol.

Kolor doppler krvnih sudova nogu (donjih ekstremiteta )

Ako postoji bol (naročito pri hodu) ,promena u boji kože, otok… to je znak postoje promene na krvnim sudovima, bilo kao suženje ili začepljenje arterije, koje se mogu registrovati ovim pregledom.U rizičnu grupu naročito spadaju pacijenti koji imaju hipertenziju i srčane tegobe(angina pektoris, preskakanje srca), dijabetičari, pušači (pušačka noga), pacijenti sa povećanim vrednostima masnoće u krvi, oni koji imaju porodično opterećenje (šlog i infarkt u bližoj familiji). Takođe,otok noge,bol,crvenilo zahteva hitan pregled kako bi se isključilo ili potvrdilo postojanje tromboze,koja zahteva hitnu terapiju od strane vaskularnog hirurga ili čak hospitalizaciju.

Kolor doppler krvnih sudova jetre

kod oboljenja jetre kao što su ciroza, hepatitis, tumori, hemangiomi i drugo,potrebno je proceniti stanje krvnih sudova koji su od važnosti za stepen oštenjenja koji je jetra pretrpela i za dalje korake koje treba preduzeti u terapijske svrhe (medikamentima,operativno, transplantacijom).

Kolor doppler krvnih sudova bubrega

Ovaj pregled je od velike važnosti kod pacijenata koji imaju neregulisan krvni pritisak (varirajući) i kardiolozi putem ovog pregleda donose zaključak da li su bubrezi razog za nastajanje ovog problema.Često kod mladih ljudi postoji neobjašnjiv skok krvnog pritiska, a jedan od faktora mogu biti promene na arterijam bubrega.Takođe i druge bolesti bubrega: dobroćudni i maligni tumori,hemangiomi…

Kolor doppler krvnih sudova penisa i skrotuma

Pacijenti koji imaju problem sa impotencijom i sterilitetom nophodno je da se podvrgnu ovom pregledu, jer suženje arterija dovode do loše ishranjenosti tkiva i utiču na potenciju. Pri povredama skrotuma i penisa kao i kod otoka, promena u boji i strukturi kože i drugim tegobama koje potiču od strane muških polnih organa, svakako ovaj pregled pomaže da se postavi prava dijagnoza, a potom i lečenje.

Tipična slika sa normalnim nalazom trbuše aorte

Kolor doppler abdominalne aorte

Pregled trbušne aorte podrazumeva njen položa,izgled,dijametar (promer ) – ako postoji proširenje (aneurizma) i protok krvi.Pacijnti koji imaju kardiovaskularne tegobe,dijabetičari,pušači,oni koji imaju povećane masnoće u krvi,oni sa porodičnim opterćenjem za ove bolesi kao i nakon trauma i drugo, spadaju u grupu rizičnih pacijenata kod kojh se mogu naći promene na ovoj jako važnoj arteriji i blagovremeno potražiti savet vaskularnog hirurga ukoliko zatreba.

Kolor doppler av fistule za dijalizu

takođe važan segment u svakodnevnom radu u vaskularnim lanboratorijama je i kako pregled i procena stanja potencijalnih arterija i vena za izradu av fistule preko koje se vrši dijaliza kod bubrežne insuficijencije tako, ne manje važno je i povremeno kontrolisanje rada av fistula da bi se obezbedila optimalna dijaliza pacijenata. Svi navedeni pregledi mogu se obaviti u Poliklinici Medicor a takođe i u stanu pacijenta.Go to Top