Edukacija Poliklinika Medicor
Edukacija
Hirurgija Poliklinika Medicor
Hirurgija
Interna medicina Poliklinike Medicor
Interna medicina
Kolor Dopler Dijagnostika Poliklinike Medicor
Kolor Dopler dijagnostika
Labaratorija Poliklinike Medicor
Labaratorija
NEUROPSIHIJATRIJA I KLINIČKA PSIHOLOGIJA
Psihologija i psihijatrija
Rendgen dijagnostika Poliklinike Medicor
Rendgen dijagnostika
Ultra zvučna dijagnostika poliklinike Medicor
Ultrazvučna dijagnostika