Lek koji bi mogao da zaustavi napredovanje ove onesposobljavajuće neurološke bolesti , uskoro bi mogao da bude razvijen zahvaljujući otkriću Istraživačkog centra CHUM Univerziteta u Montrealu. Naime, identifikovan je molekul MCAM, čije blokiranje može da uspori nastanak ove bolesti protiv koje nema efikasnog leka, i da značajno uspori njeno napredovanje. Prema ohrabrujućim rezultatima in vitro testova na ljudima i in vivo testova na miševima, objavljenim u “Analima neurologije”, istraživači veruju da su otkrili prvu terapiju koja će poboljšati kvalitet života osoba sa MS-om , smanjiti broj obolelih sa invaliditetom i zaustaviti napredovanje te bolesti.opširnije

 

Mozak je prirodno zaštićen krvno – moždanom barijerom koja sprečava imune ćelije , limfocite, da udju u centralni nervni sistem.Kod osoba sa MS, tu često postoji “ curenje” .Dve vrste limfocita – CD 4 i CD 8, nalaze način da probiju zaštitnu barijeru i napadaju mozak, uništavajući mijelinski omotač koji štiti neurone odnosno koji čini njihovu ovojnicu.Ovo rezultira smanjenjem prenosa nervnih impulse i formiranjem  tzv. plaka.Otkriveni molekuli MCAM ( Melanoma Cell Adhesion Molecule) ima ključnu ulogu u remećenju imunog sistema u MS i neophodan je za migraciju CD4 I CD8 limfocita kroz krvno moždanu barijeru.Blokiranjem interakcije MCAM sa proteinom za koji se uobičajeno vezuje, prigušuje se aktivnost bolesti.Eksperimentalni rezultati su pokazali prigušivanje bolesti za oko 50% kod miševa. Ovaj pronalzak, ako se pokaže delotvornim, biće u osnovi, prvi lek sa stvarnim efektom u lečenju ove podmukle bolesti jer dosadašnja praksa u lečenju MS govori samo u prilog terapije koja donekle umanjuje tegobe bolesnika ali ne utiče na usporavanje bolesti a pogotovu ne na izlečenje.Blokiranjem molekula MCAM, mogla bi bolest da se kontroliše, da se uspostavi režim zaštite imunog sistema, da se najzad bolest, najverovatnije drži pod kontrolom a možda kasnije sa razvojem blokatora MCAM da se pokuša i sa trajnim izlečenjem bolesnika sa MS.Ovo utoliko pre što se broj obolelih od ove podmukle bilesti stalno povećava a posebno i zato što od MS mogu oboleti osobe svih godišta..