Jedna nova porodica molekula koji ubijaju ćelije raka i štite zdrave ćelije, mogla bi da se koristi u lečenju brojnih vrsta maligniteta, uključujući rak grlića materice, rak dojke, jajnika ali i karcinom pluća.Prema istraživanjima koja su objavljena u časopisuBiomedicina, ovi molekuli ne samo što ciljaju i ubijaju ćelije raka, već zdrave ćelije štite od delovanja toksičnih hemikalija.

Ćelije mogu da postanu kancerogene kada im je oštećena DNK, mahom pod dejstvom pušenja, hemikalija i radijacije.Istraživači sa Vaterlo Univerziteta u Kanadi, proučavali su proces oštećenja DNK koristeći neku vrstu molekularne tehnike snimanja (femtosecond timeresolved laser spectroscopy- FMD).Ova tehnika im je omogućila da vide na koji način molekuli međusobno deluju u realnom vremenu, otkrivajući im i kako ćelije postaju kancerogene. Otkrili su molekule koje su nazvali FMD jedinjenjima, slične Cisplatinu, medikamentu koji se kao citostatik koristi u lečenju raka jajnika, mozga, pluća, testis i drugih malignih bolesti. Ali, dok je Cisplatin vrlo toksičan preparat, dotle FMD jedinjenja nisu štetna po zdravlje pacijenata- odnosno zdrave ćelije.

Kada FMD jedinjenje uđe u kancersku ćeliju, snažno reaguje i stvara reaktivne radikale koji prouzrokuju “ samoubistvo” ćelije.Ali kada FMD jedinjenje uđe u zdravu ćeliju, ista počinje da povećava količinu zaštitnog molekula glutationa (GSH) koji je štiti od hemijskih otrova i ćelija ostaje neoštećena. Ova registrovana pojava je od skoro epohalnog značaja, jer se dosadašnja, poznata, hemioterapija zasnivala na preparatima koje se nisu baš ponašali selektivno – da napadaju tumorske ćelije a da su protektivne prema ćelijama zdravog tkiva.Zato i postoji pojava nus efekata koji se razvijaju nakon hemioterapije, sa padom imuniteta, gubitkom u telesnoj masi, povraćanjem ili svakodnevnim mučninama  i opšte loše stanje pacijenta. Utoliko su hemioterapije sa pratećim efektima teže podnošljive kako broj istih se povećava, tako da neki pcijenti, nije retkost, i ne uspevaju da prime sve planirane terapije do kraja.Istraživači su nove molekule testirali na ljudskim ćelijama i na miševima i došli su do gotovo identičnih rezultata.