Istraživači sa Univerziteta Teksas u Hjustonu ( USA) su došli do zaključka da muškarci, koji piju tri šoljice kafe dnevno, odnosno, uzimaju ekvivalentnu količinu kofeina iz drugih izvora, umanjuju mogućnost da dožive problem tzv. erektilne disfunkcije (ED).Ovo je u toliko važnije, ako se ima u vidu da je pojava erektilne disfunkcije (ED) značajno u porastu poslednjih decenija.Teško je reći šta je u osnovi pravi uzrok, ili ih ima više.Činjenica je da se živi brzo, da je stres jedan od značajnih činilaca koji utiču negativno na seksualnu moć muškaraca ali ima i drugih faktora.Jedan od izuzetno značajnih i rastuće zabrinjavajućih, verovatno i najvažniji  je diabetes mellitus ili u narodu poznatiji kao šećerna bolest. Ovo obolenje koje polako ali sigurno dobija osobine svetske epidemije, priraštajem novo obolelih različitih uzrasta u toku svake godine, možda je i glavni faktor u nastnku ED.Način života, generalno, sa jako puno sedenja ili stajanja u toku dana, brza ishrana – koja je često neadekvatna kako sa kalorijskog tako i sa aspekta kvaliteta i raznovrsnosti, a imajući u vidu ekstremni pad u fizičkoj aktivnosti u proseku, kod savremenog čoveka, sve češće dovodi do nastanka šećerne bolesti, naročito tzv. tip II dijabetesa, koji se javlja u odmaklijoj životnoj dobi.

Rezultati koji su nedavno objavljeni u naučnom žurnalu Plus One, pokazali su da su muškarci koji su konzumirali između 85 i 170 mg kofeina dnevno, u čak 42% manje slučjeva su prijavljivali ED. Oni koji su pili između 171 i 303 mg kofeina dnevno, u 39% manje slučajeva su imali problem sa ED, u poređenju sa onima koji su pili od 0 do sedam mg. dnevno.Ovaj trend je zabeležen i kod gojaznih i kod hipertenzivnih muškaraca.Dobri rezultati nisu registrovani jedino kod dijabetičara, budući da je šećerna bolest jedan od najvažnijih faktora za razvoj ED.

Prema istraživanju, najverovatnije je reč o biološkom mehanizmu, čijim posredovanjem, kofein izaziva čitav niz farmakoloških efekata, koji dovode do relaksacije penilnih arterija i kavernoznog dela , čime se povećava protok krvi u penisu.