Prof dr sc med Primarijus Dr. Predrag B. Pavlović

Specijalista interne medicine-subspecijalista kardiolog

Aktivni član američke Akademije Nauka (NY Academy of sciences)

Prevedeno na naš jezik, angina pektoris znači bol u grudima. Ova definicija sama nameće zaključak da bol u grudima ne mora uvek da bude povezan sa srčanim obolenjem, već može biti posledica i drugih stanja, obolenja, na primer: raniji prelom rebara, upalni procesi pluća, a naročito plućne maramice, stanje koštanih struktura grudnog koša, tumorskih procesa u grudima, ali isto tako i srčanih obolenja. Iskusni kardiolog, samo detaljno slušajući i ciljano pitajući, a i prateći pokrete kojima pacijent opisuje gde i kako ga boli, takođe i vremensko trajanje bola, kada se on javlja i kako prolazi, može samo tim detaljima, da postavi dijagnozu da li se bol u grudima odnosi na srčano obolenje ili nešto drugo.

SALA ZA KATETERIZACIJU SRCA

1- Plasiranje stenta ( mrežice) na mestu suženja. Lečenje koronarne okluzivne bolesti srca se započinje pravilnom dijagnostikom koja može biti invazivna ili neinvazivna. Započinje se sa neinvazivnim metodama što se odnosi na testove opterećenja (ergometrija) gde pacijent vozi nameski programiranu traku koja je “stepenovana” u odnsu na visinu, težinu i starosnu doba i sama nam daje program opterećenja, odnosno brzine kretanja trake i samim tim brzine kretanja pacijenta, a u isto vreme se prati EKG zapisom gde se analiziraju moguće promene. U slučajevima kada bolesnik nije u mogućnosti da fizički podnese ovu metodu, postoje i druge metode koje ne zahtevaju kretanje pacijenta, a odnose se na ehokardiografski stres test, ili analizu srčanih arterija putem snimanja multislajsnim skenerskim pregledom. Ako neka od ovih metoda ukazuje na promene u krvnim sudovima srca, sledeći korak je invaziivna dijagnostika koja se odnosi na koronarografiju, odnosno “ulaženje” specijalnim “sajlama i kateterima” do samih krvnih sudova srca i snimanje nađenog stanja. Važno je znati da je ova metoda najpouzdanija u dijanostici koronarne bolesti srca. Lečenje se sastoji, prvo od medikamentozne, odnosno uzimanja određenih lekova, a u slučajevima kada lekovi više ne mogu da pomognu, primenjuju se metode kao je balon- dilatacija (slično koronarografiji, samo što se dolazi do zapušenog mesta, specijalno dizajnirani balon se naduva i proširi to mesto) ili ugradnjom stenta (može i više njih), koji predstavljaju male cilindrične mrežice koje služe da nakon postavljanja u krvni sud ojačaju i prošire mesto zapušenja.“Prava” angina pektoris se odnosi na neko od mogućih stanja, koja ne moraju uvek biti patološka a odnose se na samo srce, u najvećem broju, na stanje krvnih sudova (arterija) koje snabdevaju srčani mišić kiseonikom, a koje se zovu koronarne arterije (cor – srce). Najveći broj se odnosi na stanje kada je jedna ili više koronarnih arterija delimično, ili skoro potpuno zapušena, masnim naslagama (plakovima) koji ne dozvoljavaju pravilan i dovoljan dotok krvi, pa samim tim i kiseonika do srčanog mišića što prouzrokuje bol u mišiću. Ako je to slučaj onda se tu radi o koronarnoj okluzivnoj bolesti ili ishemijskoj bolesti srca (prvo se odnosi na stanje krvnih sudova, a drugo na stanje neishranjenosti srčanog mišića). Postoje i drugi oblici angine pektoris: stanje preosetljivosti, odnosno hiperaktivnosti krvnih sudova u odnosu na hladnoću, kada dolazi do naglog izlaganja hladnom vremenu i samim tim do stezanja krvnih sudova do mere da neadekvatno snabdevaju srčani mišić kiseonikom, a s druge strane, krvni sudovi nemaju nikakva zapušenja, što se naziva vazospastična angina pektoris (vazo – krvni sudovi, spazam – grč), ili na oblik gde su krvni sudovi takođe bez unutrašnjih zapušenja ali su anatomski, urođeno, tanki i pri potrebama srčanog mišića za većom potrošnjom kiseonika kao što je bilo kakva fizička aktivnost ili napor, pa čak i stanje (lepo ili loše) psiho – emotivnog uzbuđenja nisu u mogućnosti da snabdeju srčani mišić odgovarajućim zahtevom za kiseonikom te dovode do bola u grudima. Takva angina se zove mikrovaskularna angina (mikro – mali, vaskularna – krvni sudovi). Bitno za pacijenta je da zna da poslednja dva oblika imaju dobru prognozu i u glavnom, u velikom postotku, ne predstavljaju opasnost za infarkt srca. Takođe, treba znati da sva tri (osnovna oblika) zahtevaju pravilno lečenje..

2.-Širenje stenta balonom

3.-Definitivno postavljen stent na mestu ranijeg suženja

NEOPHODNO JE ZNATI:

svaki bol u grudima je za “poštovanje” i uvek, da bi bili sigurni, treba konsultovati kardiologa

iako se radi o istoj bolesti, lekovi koji pomažu komšiji ili prijatelju, ne znači da će pomoći Vama i da su uopšte indikovani za vaše stanje, napominjem iako se radi o istoj bolesti –
OD NEIZMERNE VAŽNOSTI – NIKADA “NE POZAJMLJIVATI” LEKOVE OD DRUGIH, VEĆ OTIĆI NA PREGLED KOD KARDIOLOGA!