ga('require', 'GTM-M7QHGDC');

Poliklinika Medicor Beograd | Radiologija | Rendgen | Rentgen | Kolor dopler | Ultrazvuk

Skip to Content

Kategorija: Medicina

Zdravlje muškarca

Istraživači sa Univerziteta Teksas u Hjustonu ( USA) su došli do zaključka da muškarci, koji piju tri šoljice kafe dnevno, odnosno, uzimaju ekvivalentnu količinu kofeina iz drugih izvora, umanjuju mogućnost da dožive problem tzv. erektilne disfunkcije (ED).Ovo je u toliko važnije, ako se ima u vidu da je pojava erektilne disfunkcije (ED) značajno u porastu poslednjih decenija.Teško je reći šta je u osnovi pravi uzrok, ili ih ima više.Činjenica je da se živi brzo, da je stres jedan od značajnih činilaca koji utiču negativno na seksualnu moć muškaraca ali ima i drugih faktora.Jedan od izuzetno značajnih i rastuće zabrinjavajućih, verovatno i najvažniji  je diabetes mellitus ili u narodu poznatiji kao šećerna bolest. Ovo obolenje koje polako ali sigurno dobija osobine svetske epidemije, priraštajem novo obolelih različitih uzrasta u toku svake godine, možda je i glavni faktor u nastnku ED.Način života, generalno, sa jako puno sedenja ili stajanja u toku dana, brza ishrana – koja je često neadekvatna kako sa kalorijskog tako i sa aspekta kvaliteta i raznovrsnosti, a imajući u vidu ekstremni pad u fizičkoj aktivnosti u proseku, kod savremenog čoveka, sve češće dovodi do nastanka šećerne bolesti, naročito tzv. tip II dijabetesa, koji se javlja u odmaklijoj životnoj dobi.

Rezultati koji su nedavno objavljeni u naučnom žurnalu Plus One, pokazali su da su muškarci koji su konzumirali između 85 i 170 mg kofeina dnevno, u čak 42% manje slučjeva su prijavljivali ED. Oni koji su pili između 171 i 303 mg kofeina dnevno, u 39% manje slučajeva su imali problem sa ED, u poređenju sa onima koji su pili od 0 do sedam mg. dnevno.Ovaj trend je zabeležen i kod gojaznih i kod hipertenzivnih muškaraca.Dobri rezultati nisu registrovani jedino kod dijabetičara, budući da je šećerna bolest jedan od najvažnijih faktora za razvoj ED.

Prema istraživanju, najverovatnije je reč o biološkom mehanizmu, čijim posredovanjem, kofein izaziva čitav niz farmakoloških efekata, koji dovode do relaksacije penilnih arterija i kavernoznog dela , čime se povećava protok krvi u penisu.

0

Ubica kancerske, zaštitnik zdrave ćelije

Jedna nova porodica molekula koji ubijaju ćelije raka i štite zdrave ćelije, mogla bi da se koristi u lečenju brojnih vrsta maligniteta, uključujući rak grlića materice, rak dojke, jajnika ali i karcinom pluća.Prema istraživanjima koja su objavljena u časopisuBiomedicina, ovi molekuli ne samo što ciljaju i ubijaju ćelije raka, već zdrave ćelije štite od delovanja toksičnih hemikalija.

Ćelije mogu da postanu kancerogene kada im je oštećena DNK, mahom pod dejstvom pušenja, hemikalija i radijacije.Istraživači sa Vaterlo Univerziteta u Kanadi, proučavali su proces oštećenja DNK koristeći neku vrstu molekularne tehnike snimanja (femtosecond timeresolved laser spectroscopy- FMD).Ova tehnika im je omogućila da vide na koji način molekuli međusobno deluju u realnom vremenu, otkrivajući im i kako ćelije postaju kancerogene. Otkrili su molekule koje su nazvali FMD jedinjenjima, slične Cisplatinu, medikamentu koji se kao citostatik koristi u lečenju raka jajnika, mozga, pluća, testis i drugih malignih bolesti. Ali, dok je Cisplatin vrlo toksičan preparat, dotle FMD jedinjenja nisu štetna po zdravlje pacijenata- odnosno zdrave ćelije.

Kada FMD jedinjenje uđe u kancersku ćeliju, snažno reaguje i stvara reaktivne radikale koji prouzrokuju “ samoubistvo” ćelije.Ali kada FMD jedinjenje uđe u zdravu ćeliju, ista počinje da povećava količinu zaštitnog molekula glutationa (GSH) koji je štiti od hemijskih otrova i ćelija ostaje neoštećena. Ova registrovana pojava je od skoro epohalnog značaja, jer se dosadašnja, poznata, hemioterapija zasnivala na preparatima koje se nisu baš ponašali selektivno – da napadaju tumorske ćelije a da su protektivne prema ćelijama zdravog tkiva.Zato i postoji pojava nus efekata koji se razvijaju nakon hemioterapije, sa padom imuniteta, gubitkom u telesnoj masi, povraćanjem ili svakodnevnim mučninama  i opšte loše stanje pacijenta. Utoliko su hemioterapije sa pratećim efektima teže podnošljive kako broj istih se povećava, tako da neki pcijenti, nije retkost, i ne uspevaju da prime sve planirane terapije do kraja.Istraživači su nove molekule testirali na ljudskim ćelijama i na miševima i došli su do gotovo identičnih rezultata.

1

“Kočnica” za multiplu sklerozu (MS)

Lek koji bi mogao da zaustavi napredovanje ove onesposobljavajuće neurološke bolesti , uskoro bi mogao da bude razvijen zahvaljujući otkriću Istraživačkog centra CHUM Univerziteta u Montrealu. Naime, identifikovan je molekul MCAM, čije blokiranje može da uspori nastanak ove bolesti protiv koje nema efikasnog leka, i da značajno uspori njeno napredovanje. Prema ohrabrujućim rezultatima in vitro testova na ljudima i in vivo testova na miševima, objavljenim u “Analima neurologije”, istraživači veruju da su otkrili prvu terapiju koja će poboljšati kvalitet života osoba sa MS-om , smanjiti broj obolelih sa invaliditetom i zaustaviti napredovanje te bolesti.opširnije

 

Mozak je prirodno zaštićen krvno – moždanom barijerom koja sprečava imune ćelije , limfocite, da udju u centralni nervni sistem.Kod osoba sa MS, tu često postoji “ curenje” .Dve vrste limfocita – CD 4 i CD 8, nalaze način da probiju zaštitnu barijeru i napadaju mozak, uništavajući mijelinski omotač koji štiti neurone odnosno koji čini njihovu ovojnicu.Ovo rezultira smanjenjem prenosa nervnih impulse i formiranjem  tzv. plaka.Otkriveni molekuli MCAM ( Melanoma Cell Adhesion Molecule) ima ključnu ulogu u remećenju imunog sistema u MS i neophodan je za migraciju CD4 I CD8 limfocita kroz krvno moždanu barijeru.Blokiranjem interakcije MCAM sa proteinom za koji se uobičajeno vezuje, prigušuje se aktivnost bolesti.Eksperimentalni rezultati su pokazali prigušivanje bolesti za oko 50% kod miševa. Ovaj pronalzak, ako se pokaže delotvornim, biće u osnovi, prvi lek sa stvarnim efektom u lečenju ove podmukle bolesti jer dosadašnja praksa u lečenju MS govori samo u prilog terapije koja donekle umanjuje tegobe bolesnika ali ne utiče na usporavanje bolesti a pogotovu ne na izlečenje.Blokiranjem molekula MCAM, mogla bi bolest da se kontroliše, da se uspostavi režim zaštite imunog sistema, da se najzad bolest, najverovatnije drži pod kontrolom a možda kasnije sa razvojem blokatora MCAM da se pokuša i sa trajnim izlečenjem bolesnika sa MS.Ovo utoliko pre što se broj obolelih od ove podmukle bilesti stalno povećava a posebno i zato što od MS mogu oboleti osobe svih godišta..

2