CENOVNIK USLUGA SPECIJALISTIČKE ORDINACIJE MEDICOR

cenovnik poliklinike
Ultrazvuk (UZ) abdomena i male karlice 4.500,00
UZ abdomena (trbuha) 3.600,00
UZ vratne regije 3.600,00
UZ testisa 3.600,00
UZ abdomena i testisa 5.000,00
UZ kukova kod beba 3.600,00
UZ mekih tkiva i zglobova 3.600,00
UZ dojki i aksila 3.600,00
UZ CNS kod beba 5.000,00
UZ u kućnim uslovima (Zemun i Novi Bgd) 7.000,00
UZ u kućnim uslovima (centar i širi centar Bgd) 8.000,00
Kolor Doppler (KD) vrata i glave 4.500,00
KD gornjih ekstremiteta 5.000,00
KD donjih ekstremiteta 5.000,00
KD –TCD (transkranijalni dopler) 4.000,00
KD vrata i TCD 7.000,00
KD u ginekologiji 3.500,00
KD testisa 3.500,00
KD abdominalne aorte 4.000,00
KD bubrežnih arterija (renalnih) 5.000,00
KD portnog sistema 6.000,00
KD donjih ekstremiteta i male karlice 6.000,00
KD trbušne aorte i njenih grana 4.000,00
KD arterija i vena male karlice 3.000,00
KD penilne regije 4.000,00
KD preoperativno markiranje perforantnih vena 1.800,00
KD u kućnim uslovima (Zemun i NBGD) 12.000,00
KD u kućnim uslovima (centar i širi centar Bgd) 13.000,00
Specijalistički pregled 4.000,00
Pregled profesora ili docenta 5.000,00
Kontrolni pregled do 30 dana nakon prvog pregleda prof. ili doc. 4.500,00
Kontrolni pregled do 30 dana nakon prvog pregleda specijaliste 3.600,00
Pregled kliničkog psihologa 5.000,00
ORL pregled sa ispiranjem ušiju 5.000,00
Konsultacija specijaliste 2.000,00
Konsultacija profesora 2.500,00
Dermatološki pregled sa dermoskopijom (do 10 mladeža) 4.500,00
Dermatološki pregled sa dermoskopijom (preko 10 mladeža) 5.000,00
Pregled specijaliste u kućnim uslovima 8.000,00
Pregled spec-profesora u kućnim uslovima 10.000,00
Neuropsihijatrijski pregled Prof dr V. Diligenski 8.000,00
Antidolorozna blokada Prof dr R.Tadić 6.000,00
Kardiološki pregled, EKG 5000,00
Kompletan kardiološki pregled (KKP) 8000,00
Ultrazvučni pregled srca 4.000,00
24 h holter EKG 5.000,00
24 h holter TA 4.000,00
KKP – Prof.dr D.Tavčioski 8.000,00
KKP za decu Pr.dr J.Košutić 12.000,00
KKP u kućnim uslovima (Zemun i NBGD) 12.000,00
KKP u kućnim uslovima (centar i širi centar BGD) 13.000,00
Gastroskopija 10.000,00
Gastroskopija sa analgezijom 17.500,00
Kolonoskopija 14.500,00
Kolonoskopija sa analgezijom 22.000,00
Pulsna dijagnostika 5.000,00
Tretman akupunkturom 4.000,00
Reprogramiranje negativnih emocija 4.000,00
Pregled ortopeda i punkcija zgloba 8.000,00
Punkcija hematoma 7.400,00
Termokauterizacija (manja površina) 6.800,00
Termokauterizacija (srednja površina) 8.000,00
Termokauterizacija (velika površina) 11.000,00
Pregled ortopeda sa repozicijom preloma i stavljanjem gipsa 10.000,00
Pregled ortopeda i skidanje gipsa 6.000,00
Ortopedski pregled i imobilizacija elastičnim zavojem 6.000,00
Pregled prof dr Borislav  Stjelja , urolog 8.000,00
Previjanje (malo) 1.800,00
Previjanje (veliko) 3.400,00
Injekcija i.m (intra muskularna) 800,00
Injekcija i.v (intra venska) 1.400,00
Davanje infuzije 2.400,00
Rtg pregled pojedinih kostiju, zglobova – 1 snimak 2.200,00
Specijalni snimci (Schuller, Town, Rhese, temporo- mand. zglobovi ) 2.300,00
Rtg nativni pregled abdomena 2.200,00
Rtg pregled pluća i srca 2.200,00
Rtg pregled ( nativni ) urotrakta 2.200,00
RTG pregled celokupnog kičmenog stuba, u dva pravca 11.000,00
Rtg pregled u kućnim uslovima –  jedna regija 7.000,00
Rtg pregled akta gutanja i jednjaka 7.000,00
Rtg pregled gastroduodenuma 9.000,00
Rtg pregled – pasaža tankih creva 14.000,00
Rtg celog kičmenog stuba 8.000,00
Rtg pregled u kućnim uslovima –  svaka sledeća regija 3.000,00
KKS (kompletna krvna slika) + SE (sedimentacija) 570,00
SE 170,00
KKS 400,00
Urin 400,00
Glukoza 130,00
Urea 180,00
Kreatinin 180,00
Proteini 180,00
Mokraćna kiselina 180,00
Holesterol 180,00
HDL 180,00
LDL 180,00
Trigliceridi 180,00
Albumini 180,00
Bilirubin (U) 190,00
Bilirubin (D) 190,00
AST 180,00
ALT 180,00
ALP 180,00
Gama GT 180,00
CK 300,00
LDH 250,00
Na 210,00
K 210,00
Hloridi 200,00
Mg 200,00
Ca 200,00
Fe 250,00
TIBC 250,00
Amilaze 400,00
Amilaza pank. 400,00
Lipaza 500,00
Fosfor 180,00
Kisela fosfataza 300,00
Fibrinogen 210,00
PT 350,00
PTT 350,00
TT 350,00
Vreme krvarenja 220,00
T-3 600,00
T-4 600,00
Ultra TSH 630,00
Slobodni T-3 750,00
Slobodni T-4 750,00
LH 750,00
FSH 750,00
Estradiol 750,00
LTH 750,00
Progesteron 750,00
Testosteron 750,00
Kortizol 850,00
INR 650,00
Beta HCG 950,00
CEA 1030,00
AFP 1030,00
CA 15-3 1100,00
CA 19-9 1100,00
CA 125 1100,00
PSA 950,00
Slobodan PSA 950,00
Indeks PSA 1800,00
TgAt 950,00
Tireoglobulin 1100,00
Alb. (urin) 580,00
Okultno krvarenje 550,00
SHBG. 800,00
hGH 800,00
Androsteron 1250,00
Anti TPO 950,00
Insulin 900,00
C – peptid 900,00
H.B. pyl. (k) 650,00
HbA1-c 880,00
CK-MB 300,00
ASTO 650,00
CRP 700,00
R.W. 700,00
R.F. 700,00
Coxsaki 2200,00
H.B. IgA i IgG. 2100,00
Usluga vađenja krvi 250,00
Brisevi ( grla, uha, nosa, oka…) 650,00
Bris rane 850,00
Cervikalni bris 650,00
Vaginalni bris 650,00
Urinokultura 750,00
Koprokultura 800,00
Hemokultura 1.500,00
Chlamidya trachomonatis 1.200,00
Mycoplasma hominis 1.150,00
Ureaplasma urealyticum 1.150,00
Uzimanje uzorka za briseve 500,00
Brisevi ( grla, uha, nosa, kože) 650,00
Pregled stolice na crevne protozoe i helminte 800,00
Perianalni bris 500,00