DR SC MED SLOBODAN SEKULOVIĆ

 

Radiolog, do 1993. godine radio u VMA, u Institutu za radiologiju, na mestu načelnika Odelenja za neuroradiologiju.

Magistrirao je  je 1999. god. na VMA sa temom “Značaj kolor doppler ehoangiografije u dijagnostici hroničnih okluzivnih promena arterija potkolenice” .

2002. godine takodje na VMA, doktorirao je sa temom “Kolor doppler ehoflebografija u ranom otkrivanju insuficijencije perforantnih vena nogu kao uzročnika varikoznog sindroma”.

Rukovodi Poliklinikom “Medicor” – iz Beograda od februara 1994 god.

Od 2014 god. profesor je radiologije na smeru Strukovni medicinski radiolog-Visoke medicinske strukovne škole u Ćupriji.