HIRURGIJA

Oblast vaskularne hirurgije
Je jako prisutna u našoj ordinacijii, verovatno kao posledica dugogodišnjeg iskustva u dijagnostici ali i u lečenju vaskularnih pacijenata.Vodeći vaskularni hirurg u Specijalističkoj ordinaciji  Medicor je Prof dr Goran Vučurević. U najvećem broju slučajeva lečenje vaskularnih pacijenata u našoj ordinaciji  odnosi se na lečenje teških slučajeva začepljenih glavnih arterija buta i potkolenice bilo na bazi aterosklerotskih, metaboličkih (dugogodišnja neregulisana šećerna bolest, povišene masnoće u serumu,..) ili promena kao posledica dugotrajnog pušenja sa jako otežanim hodom, često ne dužim od bezbolnih najviše do 100 m, sa pojavom gangrene ili pretećom amputacijom.Takođe veliki broj pacijenata odnosi se na one sa prisutnom dubokom ili površnom venskom trombozom, od kojih je duboka venska tromboza izuzetno ozbiljna bolest, ne retko opasna po život ako se ne prepozna na vreme, koja traži brzu i pravovremenu terapiju, laboratorijsko praćenje bolesnika kao i niz drugih mera od strane iskusnog vaskularnog hirurga.

Oblast ortopedije sa traumatologijom
Je zastupljena u delu koji se odnosi na intervencije kada se sumnja na prisustvo iščašenja ili preloma, gde zahvaljujući rendgenskoj i ultrazvučnoj dijagnostici i kliničkom pregledu odmah možemo da postavimo dijagnozu a istim sredstvima i da proverimo efekte repozicije i fikascije ozleđenog zgloba ili kosti na kojoj smo prethodno registrovali promene.
Vodeći ortopedski hirurzi u ordinaciji Medicor su Prof dr Dragan Nikolić, dugogodišnji načelnik Klinke za ortopediju i traumatologiju VMA, kao i dr Milimir Košutić, doskorašnji načelnik istoimene Klinike.

Oblast urologije
Prisutna je najčešće kod pacijenata kod kojih postoji sumnja na prisustvo kamena ili peska u bubregu, mokrovodu ili bešici.Razna upalna stanja urinarnog trakta takodje nisu retka.Posebno poglavlje su bolesti prostate, često uz savemenu medikamentoznu terapiju, rešiva stanja koja ipak traže povremene kontrtole.Od hirurških uroloških procedura u ordinaciji Medicor da spomenemo frenulotomiju kao i cirkumciziju ali i otklanjanje kondiloma u genitalnoj regiji putem termokauterizacije.Zamene uroloških katetera u Poliklinici ili u domu pacijenta takođe spada u svakodnevne aktivnosti.

Vodeći urolog u ordinaciji Medicor je Prof dr Borislav Stijelja -dugogodišnji Načelnici Klinike za urologiju VMA.