Holizam je univerzalno shvatanje da organizam u fiziološkom, psihološkom i socijalnom smislu može da funkcioniše samo kao celina. Prema holističkom (celovitom) pristupu zdravlju, ljudski organizam nije zbir pojedinih delova, već složen međusobno umrežen i međuzavisan sistem životnih procesa. Holistički način života podrazumeva korišćenje različitih pravaca humanističkih i medicinskih nauka, tradicionalne i integrativne medicine, joge i meditacije, sporta i rekreacije, energetskih i drugih holističkih metoda. Svrha holizma je fiziološka, psihološka i socijalna ravnoteža.

Poznati predstavnik holističke medicine kod nas je Dr Boško Hristić, koji je diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1980 godine.Posle četiri godine rada u opštoj praksi, donosi odluku da svoje viđenje zdravlja, ali i bolesti sagleda i na drugačiji način i ta suštinska promena odvodi ga na put holističke medicine.

Od 1984 god., stalno se edukuje i praktikuje ajurvedu, pulsnu dijagnostiku i tradicionalnu kinesku medicinu, ponirući duboko u uzrok bolesti, i u jedinstvenu sliku o ravnoteži uma i životne energije čoveka i posledičnog stanja organa i svih organskih sistema organizma.

Nakon dugo godina uspešne prakse u ajurvedi, u kineskoj tradicionalnoj medicini, obogaćuje svoj rad izučavanjem duhovno energetske medicine u Francuskoj, gde ovladava energetskom akupunturom, koju koristi u lečenju sistemom od samo pet iglica koje kao ključevi otvaraju duboke energo-somatske blokade u organizmu.

Delovanje ovog vida akupunkture je usmereno na suptilne nivoe ljudskog Bića i uklanjanje suštinske, duboke neravnoteže, koja je izvor manifestacije fizičkih bolesti.

Poslednjih 17 godina živeo je i radio u Španiji, sarađujući blisko sa lekarima raznih profila i psiholozima, ali i dalje se usavršavajući u lečenju psiho-energetske ravnoteže čoveka. U tom radu dobija važna saznanja kako se u praksi može efikasno energetski reprogramirati poremećene negativne emocije organizma.

Zahvaljujući dobrim učiteljima sa velikim iskustvom, stekao je neprocenjivo znanje i iskustvo o funkcionisanju energetskih nivoa ljudskog Bića. Tokom više od 30 godina rada u ovom polju,upoznao se sa procesima i mehanizmima kako se neravnoteža uma i životne energije odražava na telesno zdravlje, ali i kako se ta neravnoteža uspešno ispravlja.

Pored energetske akupunkture, koristi u svom radu i biorezonantnu metodu reprogramiranja negativnih emocija, jer smatra se, da negativne misli, najviše generišu negativne emocije i živeći dugo u tom začaranom krugu, dolazi do poremećaja nervnog sistema, imunog sistema i na kraju celokupnog organizma.

Na prvom pregledu, Dr Hristić radi pulsnu dijagnostiku, na pulsevima ruku, da bi se odredila duboka priroda organizma sa kojom su čovek ili žena rođeni. Tek nakon toga se istražuju poremećaji i oboljenja kod pacijenta.

Prema sopstvenim rečima, Dr Hristić je najviše uspeha imao u lečenju raznih psihosomatskih poremećaja koji bi se jednim imenom mogli nazvati reagovanje grčem ili spazmofilija. Smatra se da tek kada se izadje iz grča organizma moguće je uspešno lečenje.

Neka od najčešćih stanja i poremećaja iz ove oblasti su, na primer, bolesti – oboljenja trbuha (gastritis chr, čir na dvanaestopalačnom crevu, colitis chr), osećaj stezanja u grudima ili prisustvo i osećaj “knedle” u grlu, glavobolje, problem sa urogenitalnim traktom, imunološka deficijencija i mnogi drugi poremećaji i bolesti. Jednom rečju, sve polazi od glave i sve je psihosomatskog uzroka. Posle prvog – dijagnostičkog pregleda, moguće je reći da li je nešto lečivo ovim metodama, jer sve ipak zavisi od “domaćina” i njegovog psihofizičkog sklopa, pa tek onda od dijagnoze.

Korisni linkovi za bliže upoznavanje sa radom Dr Boška Hristića su:

Nešto novo

Energetsko izceljenje

https://www.vesti.rs/Vesti/ENERGETSKO-ISCELJENJE-Kako-vratiti-prirodnu-ravnotezu-zivotne-energije.html

Pulsna dijagnostika

https://www.lepaisrecna.rs/zdravlje/11082-pulsna-dijagnostika-srcani-ritam-otkriva-bolesti-ali-i-vasu-duboku-prirodu.html

Puls nepogrešivo otkriva bolest

https://www.zdravaiprava.com/tag/dr-bosko-hristic/

dr Boško Hristić, Tema: Hronični stres vodi u bolest, Happy Tv, Emisija “Rano Jutro”, 16.06.2019.

https://youtu.be/CvRskaBnvqE

dr Boško Hristić

Pulsna dijagnostika i kvantno dijagnostički aparat Veda Pulse

Medicine drevnih naroda (Kine, Tibeta, Starih Slovena..) imale su veliko znanje u primeni pulsne dijagnostike.Veština opipavanja pulsa se vekovima izučavala, usavršavala i prenosila usmenim predanjem, sa kolena na koleno…Postoje mnogi sistemi kvantno-biorezonantne medicine (dijagnostike i terapije) koji se baziraju na rezonantnom odgovoru elektromagnetnog svojstva živog organizma i kvantnih aparata.Zapadna medicina prati aktivnost srca u vremenu putem elektrokardiografa, koji pravi crtež, elektrokardiogram (EKG). Kvantna medicina te elektromagnetne talase koristi kao izvor informacija, ne samo nastalih patoloških promena , već i kao informaciju koja ukazuje na funkcionlnu promenu, koja je nastla i još dalje, koja će tek nastati.Pregled gunkcionlnog stanja orgnizma se zasniva na anamnezi, pregldu jezika i pulsu.Na taj način, stičemo uvid u način funkcionisanja našeg organizma kao celine,koliko j u rvnoteži ili ne, koliko energije troši na održavanju zdravlja, da li troši vitalne rezerve i koje su mu regenerativne i reparatorne sposobnosti. Isto tako, može se utvrditi na koju funkcionalnu celinu se stres najviše odrazio i koje su mogućnosti postizanja bolje psihofizičke ravnoteže organizma.

Zahvaljujući razvoju informacione tehnologije, pulsna dijagnostika sistema Veda Pulse omogućava nam brzo, komforno, neinvazivno dobijanje velikog broja podataka o funkcionalnom stanju organizma, praćenjem i analiziranjem informacija dobijenih putem očitavanja elektromagnetnih talasa srčanog pulsa koji je svojstven svakom organizmu.refgistrovati promenu funkcionalnog stanja organizma na prvom nivou je primarni zadatak kvantne medicine.Prvo se odredjuje urođena konstitucija ili duboka priroda organizma koja je Ωa svaku osobu različita.Tek tada, može da se vidi na kom nivou i u kojim organima je došlo do najvećih odstupanja od ovih urodjenih okvira ravnoteže.Mogu se registrovati raszličiti indeksi, kao na primer indeks stresa, indeks vitalnosti ( biološke starosti)organizma, nivo ravnoteže organizma i mnogi drugi parametri koji su vezani za kasnije usklađivanje organizma putem reprogramiranja u bolju funkcionalnost.

Veda Puls test daje važne podatke na osnovu kojih može da se proceni:

  1. Funkcionalno stanje unutrašnjih organa i sistema: bronhije i pluća, debelo i tanko crevo, želudac, slezina, pnkreas, srce, žučni putevi i žučna kesa, jetra, bubrezi i bešika, krvni sudovi i endokrini sistem..
  2. Indeks naprezanja ( nivo stresa) koji doživljava orgaizam:ovaj pokazatelj omogućava da se blagovremeno pronađu faktori rizika koji mogu da dovedu do razvoja kardiovaskularnih obolenja.
  3. Adapacioni potential-rezerva životne snage:je veličina unutrašnjih rezervi koje organizam može da mobiliše za uspostavljanje i očuvanje homeostaze ( homeokineze).
  4. Brzina biološkog starenja se procenjuje na osnovu parametara dobijenih pute Veda Pulse oksimetra.Ovi parametri su pokazatelji brzine i mogućnosti oporavka organizma.
  5. Indeks morfološko-funkcionlnog stanja j integralni pokazatelj funkcionlnog stanja organizma

Metoda analize promene pulsa Veda Pulse preporučena je od strane Evropskog kardiološkog udruženja i Severno Američkog udruženja stimulacije i elektrofiziologije (1996g.), kao i Komisije za kliničko-dijagnostičke pribore i alate i Komiteta za novu medicinsku tehniku Ministarstva zdravlja Francuske ( 2000 g.).

SONY DSC