Holistička medicina

Holizam je univerzalno shvatanje da organizam u fiziološkom, psihološkom i socijalnom smislu može da funkcioniše samo kao celina. Prema holističkom (celovitom) pristupu zdravlju, ljudski organizam nije zbir pojedinih delova, već … Continue reading Holistička medicina