Uzimanje uzorka krvi za odredjivanje nivoa glikemije