INTERNA MEDICINA

OBLASTI INTERNE MEDICINE KOJE SU ZASTUPLJENE U POLIKLINICI MEDICOR.

Kardiologija

Grana interne medicine koju u Poliklinici Medicor vode Prof dr Predrag Pavlović, subspecijalista iz kardiologije, dr Predrag Bogdanović iz Klinike za kardiologiju VMA i dr Predraga Đurića, sa Klinike za kardiologiju VMA. Na raspolaganju pacijenata su više kanalni EKG aparati poznate marke Hellige, kolor doppler ehokardiografski pregled na aparatu ESAOTE My Lab 50, kao i holteri krvnog pritiska i EKG-a renomirane firme Del Mar. Osećaj gušenja u grudima pri minimalnom naporu, ili još gore isti osećaj bez napora, godinama ne regulisani visoki krvni pritisak, poremećaj srčanog ritma, samo saznanje o porodičnom opterećenju od srčanih obolenja, dugogodišnje prisustvo faktora rizika( pušenje, povišene vrednosti holesterola i triglicerida, ne regulisana šećerna bolest) ili jednostavno želja da se proveri zdravstveno stanje a bez tegoba, sve su to motivi koje rukovode pacijente kada dolaze na kardiološki pregled u Polikliniku Medicor.

Gastroenterologija

Oblast koja je takođe vrlo zastupljena u Poliklinici Medicor, delom, što se broj pacijenata sa probavnim smetnjama sve više uvećava ( kontinuirani stres, neredovna i brza- nekvalitetna ishrana, ..) a delimično i zbog reputacije naših gastroenterologa Prim dr Stojana Lukačevića, Profesora dr Radoja Dodera – bivšeg i sadašnjeg Načelnika Klinike za gastroenterologiju VMA i dr sc med Branka Roganović, specijalista gastroenterolog sa velikim iskustvom, sa Klinike za gastroenterologiju VMA. Kod nas ste u mogućnosti da pored standardnog gastroenterološkog pregleda učinite i gastroskopski ili kolonoskopski pregled.Pacijenti koji žele, mogu da zahtevaju navedene preglede i u uslovima blage sedacije, dovoljne da se pregled učini apsolutno jednostavnim i bezbolnim.

Endokrinologija
Izuzetno važna oblast interne medicine koja se bavi poremećajima odnosno bolestima endokrinog sistema kao što su poremećaji štitaste žljezde, paraštitaste žljezde, endokrinog dela pankreasa ( diabetes mellitus), nadbubrežne žljezde, bolesti prednjeg režnja hipofize i sl.

Vodeći endokrinolog u našoj poliklinici je Prof dr Zoran Hajduković, Načelnik klinike za endokrinologiju VMA i dr Jelenu Karajović, sa Klinike za endokrinologiju VMA.

Hematologija (bolesti krvi)
Standardni pregled specijaliste hematologa, najčešće uzrokovan malokrvnošću različitih uzroka.Kompleksna grana interne medicine koja se bavi i mnogo složenijim bolestima krvi od poremećaja faktora koagulacije (često naslednih) do malignih krvnih obolenja – Hočkinovog limfoma, leukemija i sl.Vodeći konsultant je Dr Labud Ristić, hematolog, dugogodišnji Načelnik Klinike za hematologiju VMA

Vodeći konsultant je dr Labud Ristić, hematolog, dugogodišnji Načelnik Klinike za hematologiju VMA.

Nefrologija (bolesti bubrega)
Oblast interne medicine koja se bavi bolestima bubrežnog tkiva.Takođe kompleksna oblast interne medicine koja izučava i leči različita patološka stanja funkcije bubrega od zapaljenskih oblika različitog porekla i uzroka, preko stanja otkazivanja bubrežnog rada ( bubrežna insuficijencija)- kada je jedini lek za pacijenta kontinuirana dijaliza do pripreme pacijenta i njegovih kontrola nakon transplantacije bubrega.

Vodeći konsultant iz oblasti nefrologije je Prim dr sc med Josip Butorajac, dugogodišnji internista- nefrolog iz Klinike za nefrologiju VMA.

Neurologija
oblast medicine koja se bavi velikim brojem obolenja počev od onih jednosatvnijih- zapaljenje živca, išijalgija,..prolaznog karaktera do vrlo ozbiljnih i neizvesnih obolenja tipa Parkinsonove bolesti, Multiple skleroze i sl.Posebno poglavlje je lečenje pacijenata sa prolaznim ili trajnim posledicama kao posledica moždanog infarkta ( šloga) u zavisnosti od lokalizacije insulta. Vodeći konsultanti su Prof dr Pero Umićević, neurolog, dugogodišnji Načelnik Klinike za neurologiju VMA, kao i dr Jasmina Malović.

Dermatovenerologija
Velika oblast medicine koja se pored kožnih bavi i polnim bolestima.Veliki broj pre svega kožnih obolenja, često lako rešivih ali i komplikovanih često neizlečivih uključujući i bolesti koje su povezane sa sistemskim obolenjima, svakodnevni su posao lekara dermatologa. Vodeći konsultant je dr Tomislav Mladenović, dugogodišnji dermatovenerologlog iz Klinike za dermatovenerologiju VMA.

Otorinolaringologija – ORL (Bolesti uha, nosa i grla)
Standardni ORL pregled možete obaviti u Poliklinici ali i zahtevnije dijagnostičke metode. Kod sumnje na obolenje mastoidnog masiva, promene na piramidi temporalne kosti i sl. stoje nam na raspolaganju i mogućnosti rtg pregleda ovih regija – spec. snimci mastoida po Schulleru, piramida po Stenversu i sl.
Vodeći konsultant u ORL oblasti je Prof dr Boris Kitanoski, dugogodišnji Načelnik odelenja za funkcionalnu dijagnostiku Klinike za ORL VMA, dr Branislav Stanišljević, specijalista ORL sa višedecenijskim iskustvom i dr Olga Božović, specijalista sa više decenijskim iskustvom sa Klinike za ORL VMA.

Reumatologija
Takođe veliko poglavlje u internoj medicini koje se bavi različitim obolenjima zglobova, mišića i tetivnog aparata izolovanog ili sistemskog porekla.

Vodeći konsultanti za ovu oblast u Poliklinici Medicor su Prof dr Dušan Stefanović, doskorašnji Načelnik klinike za reumatologiju VMA i Prof dr Ljiljana Pavlica iz Klinike za reumatologiju VMA.

Pulmologija
Grana interne medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem plućnih bolesti.Veliki je spisak plućnih obolenja počev od onih najjednostavnijih tipa bronhitisa, preko opstruktivnih bolesti pluća i emfizema do sistemskih bolesti tipa sarkoidoze ili intersticijalne fibroze pluća a sve u okviru ne malignih plućnih bolesti.Posebno poglavlje su maligne plućne bolesti koje su kao i u svetu i kod nas na žalost u porast.

Vodeći konsultant iz oblasti pulmologije je Prof dr Goran Plavec  dugogodišnji Načelnik Klinike za ftiziologiju VMA. kao i dr Hidajet Malićević, pulmolog sa višedecenijskim iskustvom.

Imunologija
Izuzetno značajna oblasti interne medicine koja se bavi – odbranom organizma od strane štetnih agenasa različitog porekla koji u vidu antigena pokreću mehanizam imunog odgovora.Posebna oblast u imunologiji je je proučavanje i lečenje autoimunih stanja kada organizam, grubo govoreći, u određenim uslovima, ne prepoznaje svoje vlastito tkivo i doživljava ga kao antigen odnosno pokreće mehanizam imunog odgovora.Tipičan primer za to je Hashimoto thyreoiditis – upala štitaste žljezde koja se često završava afunkcijom ove važne žljezde i prelaskom na supstituciju- doživotno svakodnevno uzimanje hormona štitaste žljezde radi normalnog funkcionisanja. Posebno poglavlje predstavljaju alergije – jednu od propratnih pojava imunodeficijencije. Ovom oblašću takođe se bave naši eminentni doktori koji su spomenuti u oblasti reumatologije.

Pedijatrija
Lečenje malih pacijenata od bolesti koje su vezane za njihov uzrast ali i na žalost, od onih koje pogađaju i odrasle, ne retko i onih neizlečivih i pored ogromnog napretka medicine u svim oblastima. Vodeći konsultant iz ove oblasti u Poliklinici Medicor je dr Mirjana Bogdanović.