INTERNA MEDICINA

OBLASTI INTERNE MEDICINE KOJE SU ZASTUPLJENE U POLIKLINICI MEDICOR.

Kardiologija

Grana interne medicine koju u Poliklinici Medicor vode dr Predrag Bogdanović iz Klinike za kardiologiju VMA i dr Predraga Đurića, sa Klinike za kardiologiju VMA. Na raspolaganju pacijenata su više kanalni EKG aparati poznate marke Hellige, kolor doppler ehokardiografski pregled na aparatu ESAOTE My Lab 50, kao i holteri krvnog pritiska i EKG-a renomirane firme Del Mar. Osećaj gušenja u grudima pri minimalnom naporu, ili još gore isti osećaj bez napora, godinama ne regulisani visoki krvni pritisak, poremećaj srčanog ritma, samo saznanje o porodičnom opterećenju od srčanih obolenja, dugogodišnje prisustvo faktora rizika( pušenje, povišene vrednosti holesterola i triglicerida, ne regulisana šećerna bolest) ili jednostavno želja da se proveri zdravstveno stanje a bez tegoba, sve su to motivi koje rukovode pacijente kada dolaze na kardiološki pregled u Polikliniku Medicor.

Gastroenterologija

Oblast koja je takođe vrlo zastupljena u Poliklinici Medicor, delom, što se broj pacijenata sa probavnim smetnjama sve više uvećava ( kontinuirani stres, neredovna i brza- nekvalitetna ishrana, ..) a delimično i zbog reputacije naših gastroenterologa  Profesora dr Radoja Dodera – bivšeg i sadašnjeg Načelnika Klinike za gastroenterologiju VMA i dr sc med Branka Roganović, specijalista gastroenterolog sa velikim iskustvom, sa Klinike za gastroenterologiju VMA. Kod nas ste u mogućnosti da pored standardnog gastroenterološkog pregleda učinite i gastroskopski ili kolonoskopski pregled.Pacijenti koji žele, mogu da zahtevaju navedene preglede i u uslovima blage sedacije, dovoljne da se pregled učini apsolutno jednostavnim i bezbolnim.

Endokrinologija
Izuzetno važna oblast interne medicine koja se bavi poremećajima odnosno bolestima endokrinog sistema kao što su poremećaji štitaste žljezde, paraštitaste žljezde, endokrinog dela pankreasa ( diabetes mellitus), nadbubrežne žljezde, bolesti prednjeg režnja hipofize i sl.

Vodeći endokrinolog u našoj poliklinici je  dr Jelenu Karajović, sa Klinike za endokrinologiju VMA.

Hematologija (bolesti krvi)
Standardni pregled specijaliste hematologa, najčešće uzrokovan malokrvnošću različitih uzroka.Kompleksna grana interne medicine koja se bavi i mnogo složenijim bolestima krvi od poremećaja faktora koagulacije (često naslednih) do malignih krvnih obolenja – Hočkinovog limfoma, leukemija i sl.

Vodeći konsultant je dr Marija Eles, hematolog.

Nefrologija (bolesti bubrega)
Oblast interne medicine koja se bavi bolestima bubrežnog tkiva.Takođe kompleksna oblast interne medicine koja izučava i leči različita patološka stanja funkcije bubrega od zapaljenskih oblika različitog porekla i uzroka, preko stanja otkazivanja bubrežnog rada ( bubrežna insuficijencija)- kada je jedini lek za pacijenta kontinuirana dijaliza do pripreme pacijenta i njegovih kontrola nakon transplantacije bubrega.

Vodeći konsultant iz oblasti nefrologije je Prim dr sc med Josip Butorajac, dugogodišnji internista- nefrolog iz Klinike za nefrologiju VMA.

Neurologija
oblast medicine koja se bavi velikim brojem obolenja počev od onih jednosatvnijih- zapaljenje živca, išijalgija,..prolaznog karaktera do vrlo ozbiljnih i neizvesnih obolenja tipa Parkinsonove bolesti, Multiple skleroze i sl.Posebno poglavlje je lečenje pacijenata sa prolaznim ili trajnim posledicama kao posledica moždanog infarkta ( šloga) u zavisnosti od lokalizacije insulta. Vodeći konsultanti su Prof dr Pero Umićević, neurolog, dugogodišnji Načelnik Klinike za neurologiju VMA, kao i dr Jasmina Malović.

Dermatovenerologija
Velika oblast medicine koja se pored kožnih bavi i polnim bolestima.Veliki broj pre svega kožnih obolenja, često lako rešivih ali i komplikovanih često neizlečivih uključujući i bolesti koje su povezane sa sistemskim obolenjima, svakodnevni su posao lekara dermatologa. Vodeći konsultant je dr Tomislav Mladenović, dugogodišnji dermatovenerologlog iz Klinike za dermatovenerologiju VMA.

Otorinolaringologija – ORL (Bolesti uha, nosa i grla)
Standardni ORL pregled možete obaviti u Poliklinici ali i zahtevnije dijagnostičke metode. Kod sumnje na obolenje mastoidnog masiva, promene na piramidi temporalne kosti i sl. stoje nam na raspolaganju i mogućnosti rtg pregleda ovih regija – spec. snimci mastoida po Schulleru, piramida po Stenversu i sl.
Vodeći konsultant u ORL oblasti je  dr Branislav Stanišljević, specijalista ORL sa višedecenijskim iskustvom i dr Olga Božović, specijalista sa više decenijskim iskustvom sa Klinike za ORL VMA.

Reumatologija
Takođe veliko poglavlje u internoj medicini koje se bavi različitim obolenjima zglobova, mišića i tetivnog aparata izolovanog ili sistemskog porekla.

Vodeći konsultanti za ovu oblast u Poliklinici Medicor su Prof dr Dušan Stefanović, doskorašnji Načelnik klinike za reumatologiju VMA.

Pulmologija
Grana interne medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem plućnih bolesti.Veliki je spisak plućnih obolenja počev od onih najjednostavnijih tipa bronhitisa, preko opstruktivnih bolesti pluća i emfizema do sistemskih bolesti tipa sarkoidoze ili intersticijalne fibroze pluća a sve u okviru ne malignih plućnih bolesti.Posebno poglavlje su maligne plućne bolesti koje su kao i u svetu i kod nas na žalost u porast.

Vodeći konsultant iz oblasti pulmologije je Prof dr Goran Plavec  dugogodišnji Načelnik Klinike za ftiziologiju VMA. kao i dr Hidajet Malićević, pulmolog sa višedecenijskim iskustvom.

Imunologija
Izuzetno značajna oblasti interne medicine koja se bavi – odbranom organizma od strane štetnih agenasa različitog porekla koji u vidu antigena pokreću mehanizam imunog odgovora.Posebna oblast u imunologiji je je proučavanje i lečenje autoimunih stanja kada organizam, grubo govoreći, u određenim uslovima, ne prepoznaje svoje vlastito tkivo i doživljava ga kao antigen odnosno pokreće mehanizam imunog odgovora.Tipičan primer za to je Hashimoto thyreoiditis – upala štitaste žljezde koja se često završava afunkcijom ove važne žljezde i prelaskom na supstituciju- doživotno svakodnevno uzimanje hormona štitaste žljezde radi normalnog funkcionisanja. Posebno poglavlje predstavljaju alergije – jednu od propratnih pojava imunodeficijencije. Ovom oblašću takođe se bave naši eminentni doktori koji su spomenuti u oblasti reumatologije.

Pedijatrija
Lečenje malih pacijenata od bolesti koje su vezane za njihov uzrast ali i na žalost, od onih koje pogađaju i odrasle, ne retko i onih neizlečivih i pored ogromnog napretka medicine u svim oblastima. Vodeći konsultant iz ove oblasti u Poliklinici Medicor je dr Mirjana Bogdanović.