šematski prikaz inervacija pojedinih organa korenovima iz kičmenog stuba