KOLOR DOPLER DIJAGNOSTIKA

Nekoliko poslednjih decenija, aparati za ultrazvučni pregled izrađuju se i sa Dopplerskom opcijom. Zahvaljujući austrijskom fizičaru Kristijanu Doppleru, u mogućnosti smo da vršimo pregled krvnih sudova (arterija i vena) analizirajući brzinu protoka kroz njih i tako uz prikaz krvnog suda u poprečnom ili uzdužnom preseku kompletiramo utisak o pregledanom krvnom sudu. Brojni su primeri u kojima je upotreba kolor Doppler pregleda od suštinskog značaja, pomenimo neke od najvažnijih:
Kolor doppler ehokardiografija

Kompletan dinamski ultrazvučni pregled srca sa potpunim uvidom u stanje srčanih šupljina i zidova ali i ponašanje zalistaka, kao i procena eventualnog prisustva urođenih srčanih mana, vrste mane i procena stepena ozbiljnosti kao i prognoza iste,vrlo precizna procena “snage” srca, kod bolesnika sa infarktom srca procena zahvaćene zone, ozbiljnost nalaza i preporuka o daljem lečenju, kontrola postoperativnog stanja srca i sl.Sastavni deo pregleda je i pregled srčane kese, određivanje prisustva tečnosti u njoj, terapija i praćenje toka bolesti.

Kolor doppler krvnih sudova vrata
Pregledom karotidnih i vertebralnih arterija (najvažnije arterije vrata koje vode krv u mozak) danas se može pouzdano proceniti kvalitet krvnih sudova kao i količina krvi koja stiže do mozga.Na taj način, vrlo često, u mogućnosti smo da pouzdano pomognemo osobama sa omaglicama,vrtoglavicama, osećajem nesigurnosti.Posebnu oblast predstavljaju stanja u kojima se skoro redovno nailazi na jako izmenjene i obolele krvne sudove kao što su u uslovima prekomernih vrednosti holesterola i triglicerida u krvi kao i kod osoba koje su dugogodišnji dijabetičari. U rizičnu grupu spadaju pacijenti koji imaju povišen krvni pritisak, naročito varirajući, koji je čest razlog za nastajenje šloga.Ne treba zanemariti ni genetsku komponentu,jer veoma često kod pacijenata kod kojih nailazimo na promene krvnih sudova koje prednjače u odnosu na životnu dob,kasnije u razgovoru,saznamo da su njihovi najbliži srodnici rano oboleli od krvnih sudova, srca ili zajedno.Pušači su takođe rizična grupa za nastajanje promena na krvnim sudovima.Od posebnog značaja je ovaj pregled za pacijente kod kojih se registruju ozbiljna suženja karotidnih arterija,što u perspektivi,ako se ništa ne preduzme,vodi trajnom začepljenju ovog krvnog suda sa mogućim teškim neurološkim komplikacijama a ne retko i smrću.Današnja vaskularna hirurgija je na tom nivou da se napred opisani problemi sa lakoćom rešavaju sa samo nekoliko dana provedenih u bolnici nakon operacije sa izuzetno retkim komplikacijama.

Posebnu dijagnostičku oblast u poslednje vreme predstavlja pregled vena vrata (vertebralnih i jugularnih) i intrakranijalnih vena (vena Galeni i Rozentalova vena) kod pacijenata sa dokazanom Multipnom sklerozom (MS).Kod ovih pacijenata MR pregledom registruju se zone u mozgu u kojima postoji taloženje fero oksida za koji se opravdano sumnja da nastaje kao posledica poremećaja u venskom protoku kroz vene u glavi i vratu.Posebnim Zamboni protokolom koji se radi i kod nas, vrši se pregled pomenutih venskih sudova i donosi zaključak da li postoji bilo kakav poremećaj u venskoj cirkulaciji koji bi mogao da opravda prisustvo fero oksidnih polja u moždanom tkivu.Prema dostupnoj najsavremenijoj literaturi postoji visoka incidenca izlečenih ili u kliničkom smislu značajno poboljšanih stanja MS kod pacijenata kod kojih je nakon intervencije na venskim krvnim sudovima koji su nađeni izmenjenim, uspostavljena željena fiziologija venskog protoka.

Trans kranijalni doppler (TCD)
Kolor dopplerski pregled krvnih sudova mozga, posebno od značaja kod pacijenata kod kojih očekujemo promene i na tom nivou jer smo pregledom vratnih krvnih sudova registrovali ozbiljne patološke procese (suženja arterija, značajno smanjen protok ili trajno začepljen krvni sud i sl).Takođe, ne retko, tokom pregleda, registruje se i prisustvo anomalija krvnih sudova mozga a po nekad ( ređe) i prisustvo arterijsko-venskih komunikacija.I ovde da spomenemo značaj Zambonijevog protokola za pregled vena u mozgu (Galenova i Rozentalova) u sastavu kompletnog sagledavanja izgleda ( morfologije) i fiziologije vena mozga i ekstrakaranijalnih vena ( vena vrata) kod bolesnika sa dokazanom Multipnom sklerozom.

Kolor doppler krvnih sudova ruku (gornjih ekstremiteta)

Pregled arterija obe ruke, od nivoa podključne arterije do završnih grana oko ručja podrazumeva registrovanje i najmanjih promena koje mogu da dovedu do suženja arterija kada se pacijenti žale na hladne ruke,promenu boje kože,trnjenje,bol… U mogućnosti smo da pratimo izged površnih i dubokih vena ruku kao i kvalitet protoka kroz njih, što je od posebnog značaja za procenu prisustva ili odsustva tromboze naročito ako postoji otok ruke, crvenilo,bol.

Nekoliko poslednjih decenija, aparati za ultrazvučni pregled izrađuju se i sa Dopplerskom opcijom. Zahvaljujući austrijskom fizičaru Kristijanu Doppleru, u mogućnosti smo da vršimo pregled krvnih sudova (arterija i vena) analizirajući brzinu protoka kroz njih i tako uz prikaz krvnog suda u poprečnom ili uzdužnom preseku kompletiramo utisak o pregledanom krvnom sudu. Brojni su primeri u kojima je upotreba kolor Doppler pregleda od suštinskog značaja, pomenimo neke od najvažnijih:

Kolor doppler ehokardiografija

Kompletan dinamski ultrazvučni pregled srca sa potpunim uvidom u stanje srčanih šupljina i zidova ali i ponašanje zalistaka, kao i procena eventualnog prisustva urođenih srčanih mana, vrste mane i procena stepena ozbiljnosti kao i prognoza iste,vrlo precizna procena “snage” srca, kod bolesnika sa infarktom srca procena zahvaćene zone, ozbiljnost nalaza i preporuka o daljem lečenju, kontrola postoperativnog stanja srca i sl.Sastavni deo pregleda je i pregled srčane kese, određivanje prisustva tečnosti u njoj, terapija i praćenje toka bolesti.

Kolor doppler krvnih sudova vrata

Pregledom karotidnih i vertebralnih arterija (najvažnije arterije vrata koje vode krv u mozak) danas se može pouzdano proceniti kvalitet krvnih sudova kao i količina krvi koja stiže do mozga.Na taj način, vrlo često, u mogućnosti smo da pouzdano pomognemo osobama sa omaglicama,vrtoglavicama, osećajem nesigurnosti.Posebnu oblast predstavljaju stanja u kojima se skoro redovno nailazi na jako izmenjene i obolele krvne sudove kao što su u uslovima prekomernih vrednosti holesterola i triglicerida u krvi kao i kod osoba koje su dugogodišnji dijabetičari. U rizičnu grupu spadaju pacijenti koji imaju povišen krvni pritisak, naročito varirajući, koji je čest razlog za nastajenje šloga.Ne treba zanemariti ni genetsku komponentu,jer veoma često kod pacijenata kod kojih nailazimo na promene krvnih sudova koje prednjače u odnosu na životnu dob,kasnije u razgovoru,saznamo da su njihovi najbliži srodnici rano oboleli od krvnih sudova, srca ili zajedno.Pušači su takođe rizična grupa za nastajanje promena na krvnim sudovima.Od posebnog značaja je ovaj pregled za pacijente kod kojih se registruju ozbiljna suženja karotidnih arterija,što u perspektivi,ako se ništa ne preduzme,vodi trajnom začepljenju ovog krvnog suda sa mogućim teškim neurološkim komplikacijama a ne retko i smrću.Današnja vaskularna hirurgija je na tom nivou da se napred opisani problemi sa lakoćom rešavaju sa samo nekoliko dana provedenih u bolnici nakon operacije sa izuzetno retkim komplikacijama.

Posebnu dijagnostičku oblast u poslednje vreme predstavlja pregled vena vrata ( vertebralnih i jugularnih ) i intrakranijalnih vena (vena Galeni i Rozentalova vena) kod pacijenata sa dokazanom Multipnom sklerozom (MS).Kod ovih pacijenata MR pregledom registruju se zone u mozgu u kojima postoji taloženje fero oksida za koji se opravdano sumnja da nastaje kao posledica poremećaja u venskom protoku kroz vene u glavi i vratu.Posebnim Zamboni protokolom koji se radi i kod nas, vrši se pregled pomenutih venskih sudova i donosi zaključak da li postoji bilo kakav poremećaj u venskoj cirkulaciji koji bi mogao da opravda prisustvo fero oksidnih polja u moždanom tkivu.Prema dostupnoj najsavremenijoj literaturi postoji visoka incidenca izlečenih ili u kliničkom smislu značajno poboljšanih stanja MS kod pacijenata kod kojih je nakon intervencije na venskim krvnim sudovima koji su nađeni izmenjenim, uspostavljena željena fiziologija venskog protoka.

Trans kranijalni doppler (TCD)

Kolor dopplerski pregled krvnih sudova mozga, posebno od značaja kod pacijenata kod kojih očekujemo promene i na tom nivou jer smo pregledom vratnih krvnih sudova registrovali ozbiljne patološke procese (suženja arterija, značajno smanjen protok ili trajno začepljen krvni sud i sl). Takođe, ne retko, tokom pregleda, registruje se i prisustvo anomalija krvnih sudova mozga a po nekad ( ređe) i prisustvo arterijsko-venskih komunikacija.I ovde da spomenemo značaj Zambonijevog protokola za pregled vena u mozgu (Galenova i Rozentalova) u sastavu kompletnog sagledavanja izgleda ( morfologije) i fiziologije vena mozga i ekstrakaranijalnih vena ( vena vrata) kod bolesnika sa dokazanom Multipnom sklerozom.

Kolor doppler krvnih sudova ruku (gornjih ekstremiteta)

Pregled arterija obe ruke, od nivoa podključne arterije do završnih grana oko ručja podrazumeva registrovanje i najmanjih promena koje mogu da dovedu do suženja arterija kada se pacijenti žale na hladne ruke,promenu boje kože,trnjenje,bol… U mogućnosti smo da pratimo izged površnih i dubokih vena ruku kao i kvalitet protoka kroz njih, što je od posebnog značaja za procenu prisustva ili odsustva tromboze naročito ako postoji otok ruke, crvenilo,bol.

Kolor doppler krvnih sudova nogu (donjih ekstremiteta)

Ako postoji bol (naročiti pri hodu),promena u boji kože,osećaj hladnoće u delu noge ili u celoj nozi, ..to je znak da postoje promene na krvnim sudovima, bilo kao suženje ili začepljenje arterije, koje se mogu precizno registrovati ovim pregledom.U rizičnu grupu naročito spadaju pacijenti koji imaju hipertenziju i srčane tegobe(angina pektoris, preskakanje srca), dijabetičari, pušači (pušačka noga), pacijenti sa povećanim vrednostima masnoće u krvi, oni koji imaju porodično opterećenje (šlog i infarkt u bližoj familiji). Takođe,otok noge,bol,crvenilo,.. zahteva hitan pregled kako bi se isključilo ili potvrdilo postojanje tromboze,posebno opasne tromboze dubokih vena nogu koja zahteva hitnu terapiju od strane vaskularnog hirurga ili čak hospitalizaciju jer postoji realna opasnost prodora trombnih masa u plućno tkivo sa ozbiljnim, često fatalnim ishodom ako se u kratkom vremenu ne preduzmu mere intenzivnog lečenja .

Kolor doppler krvnih sudova jetre kao i portnog sistema

Kod oboljenja jetre kao što su ciroza, hepatitis, tumori, hemangiomi i drugo,potrebno je proceniti stanje krvnih sudova koji su od važnosti za procenu stepena oštenjenja koji je jetra pretrpela i za dalje korake koje treba preduzeti u terapijske svrhe. Procenjuje se stanje hepatične arterije ili arterija u prehepatičnom i intrahepatičnom delu, isto se odnosi i na stanje hepatičnih vena a posebno poglavlje predstavlja pregled portne vene kao i njenih grana. U eri već uobičajenih transplantacija jetre, pre operativna priprema pacijenta a posebno kontrole u toku operacije a ne manje značajne i prvih dana nakon operacije ne mogu se zamisliti bez kolor doppler pregleda pomenutih krvnih sudova jetre.

Kolor doppler krvnih sudova bubrega
Ovaj pregled je od velike važnosti kod pacijenata koji imaju neregulisan, često visok krvni pritisak i kardiolozi putem ovog pregleda donose zaključak da li su bubrezi razlog za nastajanje ovog problema.Često kod mladih ljudi postoji neobjašnjiv skok krvnog pritiska, a jedan od faktora mogu biti promene na arterijama bubrega (takozvana fibro muskularna displazija).Takođe i druge bolesti bubrega: dobroćudni i maligni tumori,hemangiomi,..iziskuju kolor doppler ehoangiografski pregled.

Kolor doppler krvnih sudova penisa i skrotuma
Pacijenti koji imaju problem sa impotencijom i sterilitetom nophodno je da se podvrgnu ovom pregledu, jer suženje arterija penisa ili skrotuma dovode do loše ishranjenosti tkiva i utiču na potenciju. Pri povredama skrotuma i penisa kao i kod otoka, promena u boji i strukturi kože i drugim patološkim stanjima koje potiču od strane muških polnih organa, svakako ovaj pregled pomaže da se postavi prava dijagnoza, a potom i lečenje.

Kolor doppler abdominalne aorte
Pregled trbušne aorte podrazumeva određivanje njenog pravca, položaja,izgleda zida i njegovog poprečnog dijametra (promera ) – ako postoji sumnja na proširenje aorte (aneurizma) i kvalitet protoka krvi u tom segmentu.Takođe aterosklerotske promene mogu da dovedu do jako izraženog suženja promera trbušne aorte ali i njenih magistralnih grana kojima se ishranjuju creva, bubrezi, jetra … ali i donji ekstremiteti. Pacijenti koji imaju kardiovaskularne tegobe,dijabetičari,pušači,oni koji imaju povećane masnoće u krvi,oni sa porodičnim opterećenjem za ove bolesti kao i nakon trauma i drugih patoloških stanja, spadaju u grupu rizičnih pacijenata kod kojh se mogu naći promene na ovoj jako važnoj arteriji i blagovremeno potražiti savet vaskularnog hirurga ukoliko zatreba.

Kolor doppler AV fistule za dijalizu
Takođe važan segment u svakodnevnom radu u vaskularnim laboratorijama je pregled i procena stanja potencijalnih arterija i vena za izradu AV fistule preko koje se vrši dijaliza kod bolesnika sa bubrežnom insuficijencijom. Od velikog značaja su i povremene kontrole rada AV fistula da bi se obezbedila optimalna dijaliza pacijenata. Svi navedeni pregledi mogu se obaviti u Poliklinici Medicor a takođe i u stanu pacijenta.

Sve vrste Kolor doppler pregleda u Specijalističkoj ordinaciji  Medicor obavljaju isključivo Prof dr Leposava Sekulović i dr sc med  Slobodan Sekulović, sa višedecenijskim iskustvom još od ranih osamdesetih godina prošlog veka