LABORATORIJA

KAO U SVAKOJ OZBILJNOJ ZDRAVSTVENOJ USTANOVI,
TAKO I U NAŠOJ SPECIJALISTIČKOJ ORDINACIJI MEDICOR, 
LABORATORIJA IMA POSEBAN ZNAČAJ.

SASTOJI SE IZ SLEDEĆIH SEGMENATA:

Biohemija, Mikrobiologija, Mikologija i Parazitologija
*Redovno se vrši kontrola rada u laboratoriji a takodje i tačnost izdatih nalaza.

Laboratorijske analize, pre svega u okviru biohemijskih pretraga, treba upražnjavati barem jedanput godišnje  i kada se osećamo potpuno zdravo, jednostavno, u okviru rutinskog kontrolnog pregleda.Kontrolnim pregledima, koji uključuju i obaveznu pretragu barem osnovnih biohemskih parametara, u koje spadaju KKS ( kompletna krvna slika) ali i lipidni status ( ukupni holesterol, HDL, LDL i trigliceridi), bilirubin – direktni i indirektni, transaminaze (SGOT i SGPT), urea, kreatinin, glikemija i fizički pregled urina, često možemo da registrujemo početne, minimalne promene koje uz iskusnog doktora,  možemo vrlo brzo da vratimo u okvire normalnih vrednosti ili da započnemo proces lečenja koji, započet na vreme, sigurno može dovesti do potpunog izlečenja.

Isto tako, od posebnog značaja su mikrobiološke analize, koje, kada posumnjamo na izvesni zapaljenski proces, mogu da nas direktno upute na izazivača obolenja ali i da nam u tom slučaju preporuče lek koji je najefikasniji u suzbijanju upale ili da jednostavno isključe prisustvo bilo kakvog zapaljenskog procesa.

Od istog ili sličnog značaja su naravno i mikološke i parazitološke analize koje kada se upotrebe, na isti način mogu da nam pomognu u odredjivanju vrste zapaljenskog uzročnika i usmere lečenje u pravom smeru.Iz napred navedenih razloga, danas, savremena medicina ne može da zamisli iole ozbiljniji i opsežniji pregled nekog pacijenta bez laboratorijskih pretraga. Ovim navodima samo smo do nekle dotakli značaj i opseg savremene laboratorije. Poseban segment laboratorijskih pretrage predstavlja čitava baterija posebnih analiza, poznatih kao “tumor markeri” koje i te kako koristimo u svakodnevnom radu, kada se na osnovu kliničkih i nekih drugih parametara, posumnja na prisustvo malignog obolenja kod nekog pacijenta.Ili, iz sasvim drugog ugla posmatran nivo glikemije kod pacijenata koji primaju terapiju u okviru diabetes mellitusa ( šećerne bolesti) i to ne trenutno, u tom danu, već u periodu od skoro tri meseca, koliko je u proseku vek eritricita, a na osnovu glikoziranog hemoglobina u crvenom krvnom zrncetu itd…