PROF DR LEPOSAVA SEKULOVIĆ

RadiologNačelnica Instituta za radiologiju VMA do januara 2016 god.

Magistrirala je 2002 god. sa temom
“Značaj promera perforantnih vena u proceni njihove insuficijencije”
2005 god. je odbranila doktorsku disertaciju pod naslovom:
“Validnost ultrazvučne i kolor doppler dijagnostike u proceni srednje teškog stepena CROHN- ove bolesti.”

Vanredni je profesor na Katedri za radiologiju VMA od 2014 god.

Od 2015 god. profesor je radiologije na smeru Strukovni medicinski radiolog – Visoke medicinske strukovne škole u Ćupriji.