PUBLIKACIJE

EDUKACIJA I NAUČNA ISTRAŽIVANJA

Pored redovnog, svakodnevnog posla doktori u specijalističkoj ordinaciji  Medicor se ozbiljno bave i naučno istraživačkim radom što je rezultiralo brojnim naučnim člancima prezentovanim na domaćim kao i stranim stručnim kongresima, objavljenim u stručnim publikacijama kao i jednom knjigom pod nazivom  “Perforantne vene noge”. Svi zainteresovani knjigu mogu da nabave u ordinaciji Medicor.

PERFORANTNE VENE NOGE

Početkom 2014 god., iz štampe je izašla knjiga “Perforantne vene noge”, autora Dr Leposave i Dr Slobodana Sekulovića, u kojoj se na osnovu ličnog dijagnostičkog iskustva ali i najsavremenijih svetskih saznanja tumači pojam “perforantnih vena noge”, njihove patoanatomske i patofiziološke promene kao i posledice istih na ukupni venski sistem donjih ekstremiteta.U knjizi su, pored istorijata, dijagnostike i tretmana venske bolesti nogu uopšte, kroz vekove, obrađeni i epidemiološki ali i patoanatomski kao i patofiziološki procesi u nastanku venskih obolenja. Posebno poglavlje posvećeno je najsavremenijim konzervativnim i hirurškim tretmanima obolelih vena nogu.

„…mislim da je vreme da se kaže ono glavno, a to je da ova knjiga pripada lekarima ali i onima koji su znatiželjni i žele da prošire svoje vidike. Ona razvija pred našim pogledom brz film, revijalno, saznanja o jednoj grupi oboljenja koja more svet, osvetljavajući patomorfološki uzrok njihovog nastajanja. Uzmite je i vi u ruke! Ona to zaslužuje.“ Prof dr Goran Kronja specijalista opšte i vaskularne hirurgije VMA

„…srdačno preporučujem monografiju:”Perforantne vene noge”autora dr Leposave i dr Slobodana Sekulovića najširoj čitalačkoj publici, uz želju da nas autori uskoro obraduju novim tekstovima.“ Prof dr Đorđe Radak dopisni član SANU

„Monografija predstavlja i pokazuje više nego lično iskustvo autora kao i evidentno poznavanje savremene literature.Najiskrenije je preporučujum najširoj čitalačkoj publici.“ Prof dr Lazar Davidović Direktor Klinike za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju KCS

„…tekst dr Leposave i dr Slobodana Sekulovića “Perforantne vene noge”predstavlja neprocenjiv doprinos inače oskudnoj literaturi na srpskom jeziku o venskim bolestima. Tekst naročito preporučujem svim doktorima koji su namerni, ili se već bave, ultrazvučnom dijagnostikom venskih bolesti bez čijih pouzdanih nalaza nema načina da se realizuje neophodnost brzog i kvalitetnog lečenja ovih bolesti, prevashodno u prevenciji trombotskih i ozbiljnih kožnih komplikacija.“ Prof dr Nenad Ilijevski Specijalista opšte i vaskularne hirurgije Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje

Želja da naša iskustva u dijagnostici insuficijentnih perforantnih vena noge i njihove implikacije na ukupni venski sistem obolele noge, kao i najsavremeniji pogledi na ovu problematiku u svetu, sažeto prikažemo na jednom mestu, rezultiralo je je objavljivanjem ove knjige. Takođe, želja nam je bila da ovom knjigom, damo skromni doprinos stručnoj literaturi iz oblasti venske patologije noge, koja je imamo utisak, nepravedno zaapostavljena…

Autori knjige

Leposava Sekulović
Slobodan Sekulović