RENDGEN DIJAGNOSTIKA

I PORED NAJSAVREMENIJIH METODA “IMAGING-A”, KAO ŠTO SU SKENER ILI MAGNETNA REZONANCA,
RENDGEN JE ZADRŽAO SVOJE VAŽNO MESTO I U NAJSAVEMENIJIM DIJAGNOSTIČKIM CENTRIMA
I TO U NAJRAZLIČITIJIM OBLASTIMA MEDICINE KAO ŠTO SU:

Gastroenterologija

Pasaža jednjaka kod otežanog gutanja, pregled želudca i dvanaestopalačnog creva kod nadimanja, gorušice, bolova u želudcu,lupanja srca zbog želudačne kile, pasaža tankih creva kod bolova u trbuhu,učestalih stolica,sumnje na prisustvo tumorskih promena u tankim crevima ili samo “nativni” snimak abdomena zbog sumnje na otežanu ili zaustavljenu peristaltiku creva.Iako se danas, sa potpunom sigurnošću i sveobuhvatnošću vrši temeljno pregled gastroduodenuma tzv.gastroskopskim pregledom ima pacijenata koji jednostavno ” ne mogu” da se podvrgnu tom pregledu i tada pribegavamo rtg pregledu želudca i dvanaestopalačnog creva, klasičnom radiološkom metodom koja je ipak insuficijentna u odnosu na napred pomenuti pregled.

 Urologija i nefrologija

Intravenska urografija kod sumnje na prisustvo kamena u bubregu,tumora,zastojnih promena i sl.Ovaj pregled ne prikazuje samo karlicu bubrega, njen čašični sistem kao i konture mokrovoda i mokraćne bešike već nam puno govori i o funkciji bubrežnog parenhima, imajući u vidu vreme za koje se izvrši prebojenost parenhima bubrega

Ortopedija sa traumatologijiom i reumatologija

Kod sumnje na prelom,naprsnuće kosti, iščašenje, ozledu hrskavičavih struktura, rtg pregledi kostiju i zglobova kod deformiteta.

rendgen kabinet

Rendgen kabinet

Kardiologija i pulmologija

Snimak pluća i srca kod sumnje na zapaljenje ili tumorske promene u plućima, proširenje srca,trauma grudnog koša i prelomi rebara,pneumotoraks,apscesi pluća, kao i mnogi drugi dijagnostički tretmani.

Otorinolaringologija (bolesti uha nosa i grla)

Snimak sinusa ili drugi specijalni snimci pomoću kojih se dijagnostikuju zapaljenski procesi, tumori.
U našoj poliklinici u mogućnosti ste da, ako je potrebno, napravite bilo koji pregled iz napred navedenih oblasti na najsavremnijem rendgen aparatu digitalne tehnologije pa samim tim i sa opremom koja proizvodi minimalno zračenje i na taj način sprečava  neželjene posledice zračenja

Sve preglede u Rendgen kabinetu obavljaju isključivo Prof dr Leposava Sekulović i  dr sc med Slobodan Sekulović.